Operator Attention Light-A

W przypadku wystąpienia błędu lub wyczerpania pozostałej ilości materiałów eksploatacyjnych migają trzy kolorowe wskaźniki, dzięki czemu można z daleka sprawdzić stan urządzenia.

Kontrolka czerwona

Kontrolka miga, informując użytkownika w następujących przypadkach:
Gdy zadanie zostaje zatrzymane z powodu braku papieru, tonera, zszywek lub kleju do dokładnej oprawy
Gdy zadanie zostało zatrzymane z powodu braku miejsca na zużyty toner lub tacę na zszywki
Gdy pokrywa urządzenia jest otwarta

Kontrolka pomarańczowa

Kontrolka miga, informując użytkownika z wyprzedzeniem w następujących przypadkach:
Gdy podczas wykonywania zadania kończy się pozostała ilość papieru, tonera, zszywek lub kleju do dokładnej oprawy
Gdy podczas wykonywania zadania kończy się wolna przestrzeń pojemnika na zużyty toner lub tacy na zszywki

Kontrolka zielona

Kontrolka miga podczas wykonywania zadania.
Stan wykonania zadania i stan błędu można sprawdzić za pomocą wskaźnika przetwarzania/danych i wskaźnika błędu na „Flat Control Panel-A”. Panel sterowania (opcjonalnie)
A39S-049