Duplex Color Image Reader Unit-P

Pokrywa podajnika

Należy otworzyć tę pokrywę podczas wyjmowania oryginałów zablokowanych w podajniku. Papier blokuje się w podajniku

Wskaźnik umieszczenia oryginału

Świeci się, gdy na tacy podawania oryginałów ułożone są oryginały.

Przesuwne prowadnice

Wyreguluj te prowadnice do szerokości danego oryginału.

Taca na oryginały

Umieszczone tutaj oryginały są automatycznie podawane do podajnika. Gdy załadowanych zostanie dwa lub więcej arkuszy, oryginały mogą być skanowane w sposób ciągły. Umieszczanie oryginałów

Wydłużenie tacy na oryginały

Należy pociągnąć tacę, jeżeli załadowane mają być dokumenty o większym formacie.

Obszar podawania dokumentów do skanowania

Oryginały umieszczone w podajniku są skanowane w tym obszarze.

Pokrywa obszaru podawania dokumentów do skanowania

Otwórz tę pokrywę podczas czyszczenia obszaru podawania dokumentów do skanowania. Regularne czyszczenie

Szklana płyta robocza

Podczas skanowania książek, grubych oryginałów, cienkich oryginałów i innych oryginałów, które nie mogą być zeskanowane za pomocą podajnika, należy je umieścić na szklanej płycie roboczej. Umieszczanie oryginałów

Wydłużenie tacki wyprowadzającej oryginały

W przypadku skanowania oryginałów o dużym formacie należy pociągnąć tackę, aby zapobiec ich wypadnięciu poza krawędź podajnika. Tacka może zostać wysunięta na dwie różne długości, zależnie od formatu samych oryginałów.

Tacka wyprowadzająca oryginałów

Tutaj wyprowadzane są zeskanowane oryginały.

Element ustalający oryginału

Przytrzymuje oryginały tak, aby były wyprowadzane bezproblemowo.

Wskaźnik wyprowadzonych oryginałów

Jeżeli w podajniku umieścisz oryginały, a w tacce wyprowadzającej oryginałów wciąż pozostają oryginały z innego zadania, wskaźnik ten miga, aby poinformować użytkownika o pozostających oryginałach.
Nie wolno mocno naciskać na podajnik, jeżeli na szklanej płycie roboczej umieszczono gruby dokument taki jak książka lub magazyn.
W obszarze wyprowadzania oryginałów nie należy umieszczać żadnych przedmiotów. Może to spowodować uszkodzenie oryginałów.
Aby uzyskiwać prawidłowe wydruki, należy regularnie czyścić podajnik i płytę szklaną. Regularne czyszczenie
A39S-03R