Tworzenie broszur (Kopiowanie broszury)

 
Możesz ustawić układ drukowania tak, aby z wydruków można było utworzyć broszurę po ich złożeniu na pół. Wykorzystanie wyposażenia opcjonalnego umożliwia automatyczne przetwarzanie zadań, takich jak składaniu na pół i zszywanie fałd (zszywanie zeszytowe). Wyposażenie opcjonalne
Papier
Istnieją pewne ograniczenia, co do papieru, który może być wykorzystywany wraz z tą funkcją. Należy zapamiętać poniższe informacje. Aby uzyskać więcej informacji na temat ograniczeń odnośnie papieru wykorzystywanego przez wyposażenie opcjonalne, patrz Specyfikacja sprzętowa.
W zależności od formatu i rodzaju papieru, kopiowanie broszur może nie być dostępne.
Liczba arkuszy, które mają być drukowane z wykorzystaniem trybu zszywania zeszytowego jest ograniczona.
Papier, który można wykorzystać dla drukowania treści, jak i okładek również jest ograniczony.
1
Umieść oryginał. Umieszczanie oryginałów
Podczas kopiowania oryginału długiego w układzie pionowym należy umieścić go w orientacji pionowej.
2
Naciśnij <Kopia>. Ekran <Strona główna>
3
Naciśnij <Opcje> na ekranie Podstawowych funkcji kopiowania. Ekran podstawowych funkcji kopiowania
4
Naciśnij <Broszura>.
5
Naciśnij <Skanowanie Broszury>.
Podczas kopiowania broszury w trybie dwustronnych oryginałów naciśnij opcję <Dwustronny oryginał> i wybierz ustawienie <Format książki> albo w razie konieczności <Typ Kalendarza>.
Podczas kopiowania oryginału w formacie broszury, na przykład takiego, który został wydrukowany przez to urządzenie w trybie kopiowania broszury, naciśnij opcję <Nie Skanować Broszury>.
Jeśli wyświetlone zostanie ustawienie <N na 1>
Pozwala to umieścić wiele stron oryginałów na pojedynczej stronie broszury. Naciśnij <N na 1> i wybierz liczbę stron, jakie mają znaleźć się na pojedynczej stronie oraz ich kolejność.
Nawet jeśli ustawisz <N na 1>, nadal możesz ustawić <Numerowanie Stron> w <Opcje>, aby drukować numery stron. Jednak numery stron nie mogą zostać wydrukowane na wszystkich stronach dokumentu oryginalnego. Numery stron są drukowane na każdej stronie broszury.
6
Wybierz sposób bindowania broszury.
7
Ustaw rozmiar oryginału i rozmiar wydruku.
Naciśnij przycisk <Zmień> w obszarze <Rozm.Oryginału> i wybierz rozmiar oryginału. Jeżeli wybierzesz ustawienie <Aut.>, rozmiar broszury zostanie automatycznie dobrany zgodnie z rozmiarem oryginału.
Naciśnij na <Zmień> w <Rozmiar układu> i wybierz format papieru dla broszury.
Aby utworzyć broszurę w takim samym formacie, jak format oryginału, wybierz format wyprowadzania sąsiadujących ze sobą stron. Jeżeli określisz ten sam format w <Rozm.Oryginału> oraz <Rozmiar układu>, format w którym broszura zostanie wydrukowana zostanie automatycznie zredukowany.
8
<Dodaj Okładkę>  Określ ustawienia okładki i naciśnij przycisk <OK>.
Wybierz, czy kopiować oryginał na przedniej i tylnej okładce.
Naciśnij na <Zmień> w <Rozmiar Papieru> i wybierz format papieru dla okładki i źródło papieru.
Proszę się upewnić, czy na okładkę używany jest papier o tym samym formacie, co format głównego dokumentu.
Jeśli dla okładki skonfigurowano ciężki papier, zależnie od jego grubości drukowanie może nie być możliwe nawet po wybraniu opcji <Drukuj>. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Obsługiwane typy papieru.
9
<Typ otwarcia>  Wybierz rodzaj otwierania i naciśnij przycisk <OK>.
10
Naciśnij na <Ustaw Szczegóły> i określ ustawienia szczegółowe zgodnie z wymogami.
Jeżeli liczba stron jest duża
Jeżeli wewnętrzne strony wystają po złożeniu na pół
Regulacja pozycji zszywania zeszytowego
Regulacja pozycji składania papieru
Ściskanie grzbietu broszury zszytej na środku
11
Naciśnij <OK>  <Zamknij>.
12
Naciśnij przycisk  (Start).
Rozpocznie się kopiowanie.
Konfigurując ustawienia w <Dostęp do zapisanych plików>
Tryb broszury może zostać użyty, tylko jeśli drukujesz plik PDF/XPS lub plik zapisany Skrzynce pocztowej.
Nie można ustawić <Dwustronny oryginał>, <Dwustronny oryginał> i <Rozm.Oryginału> dla pliku zapisanego w Skrzynce pocztowej.
Gdy wybrany jest plik PDF/XPS, można wybrać tylko tryb składania i tryb zszywania zeszytowego.
A39S-09A