Inne funkcje wykańczania

 
Zainstalowanie opcji umożliwia korzystanie z innych funkcji wykańczania. Zwróć uwagę, że dostępne funkcje mogą różnić się w zależności od modelu i zainstalowanych opcjach. Wyposażenie opcjonalne
Dziurkowanie
Można wykonywać otwory. Możesz wybrać opcję Dziurkowanie zeszytowe.
Składane na trzy (Z)
Można składać prawą połowę papieru na trzy sekcje.
Jeżeli zostanie określony tryb Składanie na Z razem z trybem Zszywanie i liczba arkuszy złożonych na Z przekroczy 10, wydruki będą układane, ale nie zszywane.
Składanie na trzy (C)
Można dzielić papier na trzy sekcje i złożyć go do kształtu litery C.
Jeżeli drukowana strona ma zostać zagięta do wewnątrz podczas drukowania jednostronnego, wybierz <Tekstem do góry (Odwr. porządek)> dla <Tekst. do Góry/Tekst. do Dołu>.
Składanie na pół
Można składać każdy arkusz papieru na pół.
Składanie harmonijkowe na trzy (Z)
Można dzielić papier na trzy sekcje i złożyć go do kształtu litery Z.
Jeżeli drukowana strona ma zostać zagięta do wewnątrz podczas drukowania jednostronnego, wybierz <Tekstem do góry (Odwr. porządek)> dla <Tekst. do Góry/Tekst. do Dołu>.
Składanie zeszytowe
Korzystając z modułu wykańczania broszury, można składać wyprowadzane arkusze na pół. Można określić, ile arkuszy ma być składanych razem i od której strony rozpocząć drukowanie.
Składanie podwójne równoległe
Można składać papier na pół, a następnie znowu na pół.
Jeżeli drukowana strona ma zostać zagięta do wewnątrz podczas drukowania jednostronnego, wybierz <Tekstem do góry (Odwr. porządek)> dla <Tekst. do Góry/Tekst. do Dołu>.
W zależności od rodzaju papieru, nie można korzystać z funkcji wykańczania. Specyfikacja sprzętowa
Podczas konfigurowania ustawień w <Dostęp do zapisanych plików>
Funkcja wykańczania może zostać użyta, tylko jeśli drukujesz plik PDF/XPS lub plik zapisany Skrzynce pocztowej.
A39S-097