Wykańczanie dzięki układaniu/grupowaniu

 
Podczas kopiowania dwóch lub większej ilości kopii z podajnika, można wybrać układanie lub grupowanie jako kolejność wyprowadzania wydruków. Wybierz Układanie, aby drukować zgodnie z numeracją. Wybierz Grupowanie, aby drukować komplety poszczególnych stron (np. 10 arkuszy pierwszej strony, drugiej strony itd.).
1
Umieść oryginał. Umieszczanie oryginałów
2
Naciśnij <Kopia>. Ekran <Strona główna>
3
Naciśnij <Opcje> na ekranie Podstawowych funkcji kopiowania. Ekran podstawowych funkcji kopiowania
4
Naciśnij <Wykańczanie>.
5
Wybierz miejsce wyprowadzania i naciśnij <Dalej>.
Ekran jest wyświetlany wyłącznie, jeżeli moduł wykańczania oraz „High Capacity Stacker-J” są podłączone.
6
Naciśnij <Układanie (Porządek stron)> lub <Grupuj (Te same strony)>.
Jeżeli miejscem wyprowadzania jest urządzenie wykańczające
Jeżeli miejscem wyprowadzania ustawiono obszar układarki
Jeżeli wybierzesz <Układarka>, wybierz również miejsce wyprowadzania z rozwijalnej listy.
7
Ustawić <Przesunięcie> w razie konieczności.
Jeżeli nie chcesz korzystać z offsetu (funkcja przesunięcia pozycji wyprowadzania papieru), naciśnij na .
Jeżeli wybrałeś <Układanie (Porządek stron)>, określ, za pomocą klawiszy numerycznych, ile kopii ma być drukowanych w każdej pozycji.
8
Naciśnij <OK>  <Zamknij>.
9
Naciśnij przycisk  (Start).
Rozpocznie się kopiowanie.
W zależności od wybranej funkcji wykańczania, może być wymagana instalacja wyposażenia opcjonalnego. Wyposażenie opcjonalne
W zależności od rodzaju papieru, nie można korzystać z funkcji wykańczania. Specyfikacja sprzętowa
Podczas umieszczania oryginału na szklanej płycie
Naciśnięcie po kolei opcji <Opcje>  <Tworzenie zadania> na ekranie Podstawowych funkcji kopiowania umożliwia korzystanie z funkcji Układania/Grupowania nawet, jeżeli oryginał został umieszczony na szklanej płycie.
Wstaw arkusz rozdzielający zadania pomiędzy każdą ze stron podczas drukowania z grupowaniem.
Jeżeli wybierzesz <Grupuj (Te same strony)>, możesz wstawić arkusz oddzielający zadania pomiędzy poszczególne grupy. Aby uzyskać więcej informacji, patrz <Oddzielanie zadań między grupami>. <Oddzielanie zadań między grupami>
Konfigurując ustawienia w <Dostęp do zapisanych plików>
Funkcja wykańczania może zostać użyta, tylko jeśli drukujesz plik PDF/XPS lub plik zapisany Skrzynce pocztowej.
A39S-095