<Opcje> Ekran (1/4)

Funkcja
Funkcje, których nie można używać łącznie
Funkcje, które mają priorytet przy ustawieniu jako ostatnie
Książka|2 Strony
Plakat (Liczba Wypr. Stron), Plakat (Współczynnik kopiowania), Wybierz papier (Niestandardowy rozmiar), Jednostronny|Dwustronny, Dwustronny|Dwustronny, Dwustronny|Jednostronny, Książka|dwustronna, N na 1, Kopiuj kartę ID, Usuwanie Bindowania, Powtórz Obrazy (liczba powtórzeń), Powtórz Obrazy (Aut.), Obramowanie, Wygaszanie, Przeźrocz. ark. na okładki, Dodaj Okładkę, Wstaw arkusze (Arkusze, Str. rozdziału), Wstaw arkusze (Zakładka), Drukuj na Zakładce, Skanowanie Broszury (Zaginanue + Zszyw na Śr., Tylko zaginanie), Skanowanie Broszury (Nie zaginaj), Nie Skanować Broszury (Zaginanue + Zszyw na Śr., Tylko zaginanie), Nie Skanować Broszury (Nie zaginaj), Zszywanie + układanie (Zszywanie na Środku), Oryginały o róż. formacie, Drukuj i sprawdź, Dokładne oprawianie, Dow. rozmiar oryginału
Dwustronny
Jednostronny|Dwustronny
Plakat (Liczba Wypr. Stron), Plakat (Współczynnik kopiowania), Książka|2 Strony, Kopiuj kartę ID, Przeźrocz. ark. na okładki, Drukuj na Zakładce, Skanowanie Broszury (Zaginanue + Zszyw na Śr., Tylko zaginanie), Skanowanie Broszury (Nie zaginaj), Nie Skanować Broszury (Zaginanue + Zszyw na Śr., Tylko zaginanie), Nie Skanować Broszury (Nie zaginaj), Dokładne oprawianie
Dwustronny|Dwustronny, Dwustronny|Jednostronny, Książka|dwustronna
Dwustronny|Dwustronny
Plakat (Liczba Wypr. Stron), Plakat (Współczynnik kopiowania), Książka|2 Strony, Kopiuj kartę ID, Przeźrocz. ark. na okładki, Drukuj na Zakładce, Skanowanie Broszury (Zaginanue + Zszyw na Śr., Tylko zaginanie), Skanowanie Broszury (Nie zaginaj), Nie Skanować Broszury (Zaginanue + Zszyw na Śr., Tylko zaginanie), Nie Skanować Broszury (Nie zaginaj), Drukuj i sprawdź, Dokładne oprawianie
Jednostronny|Dwustronny, Dwustronny|Jednostronny, Książka|dwustronna
Dwustronny|Jednostronny
Plakat (Liczba Wypr. Stron), Plakat (Współczynnik kopiowania), Książka|2 Strony, Kopiuj kartę ID, Przeźrocz. ark. na okładki, Skanowanie Broszury (Zaginanue + Zszyw na Śr., Tylko zaginanie), Skanowanie Broszury (Nie zaginaj),Nie Skanować Broszury (Zaginanue + Zszyw na Śr., Tylko zaginanie), Nie Skanować Broszury (Nie zaginaj), Zszywanie + układanie (Zszywanie na Środku), Drukuj i sprawdź, Dokładne oprawianie
Jednostronny|Dwustronny, Dwustronny|Dwustronny, Książka|dwustronna
Książka|dwustronna
Plakat (Liczba Wypr. Stron), Plakat (Współczynnik kopiowania), Wybierz papier (Niestandardowy rozmiar), Książka|2 Strony, N na 1, Kopiuj kartę ID, Usuwanie Bindowania, Powtórz Obrazy (liczba powtórzeń), Powtórz Obrazy (Aut.), Obramowanie, Wygaszanie, Przeźrocz. ark. na okładki, Dodaj Okładkę, Wstaw arkusze (Arkusze, Str. rozdziału), Wstaw arkusze (Zakładka), Drukuj na Zakładce, Skanowanie Broszury (Zaginanue + Zszyw na Śr., Tylko zaginanie), Skanowanie Broszury (Nie zaginaj), Nie Skanować Broszury (Zaginanue + Zszyw na Śr., Tylko zaginanie), Nie Skanować Broszury (Nie zaginaj), Zszywanie + układanie (Zszywanie na Środku), Oryginały o róż. formacie, Drukuj i sprawdź, Dokładne oprawianie, Dow. rozmiar oryginału
Jednostronny|Dwustronny, Dwustronny|Dwustronny, Dwustronny|Jednostronny
Obróbka wykańczająca
Układanie (Porządek stron)
Plakat (Liczba Wypr. Stron), Plakat (Współczynnik kopiowania), Kopiuj kartę ID, Przeźrocz. ark. na okładki, Skanowanie Broszury (Zaginanue + Zszyw na Śr., Tylko zaginanie), Nie Skanować Broszury (Zaginanue + Zszyw na Śr., Tylko zaginanie), Grupuj (Te same strony), Zszywanie + układanie (Róg, Podwójnie), Zszywanie + grupowanie (Róg, Podwójnie), Zszywanie + układanie (Zszywanie na Środku), Dokładne oprawianie
Grupuj (Te same strony)
Plakat (Liczba Wypr. Stron), Plakat (Współczynnik kopiowania), Kopiuj kartę ID, Przeźrocz. ark. na okładki, Dodaj Okładkę, Wstaw arkusze (Arkusze, Str. rozdziału), Wstaw arkusze (Zakładka), Drukuj na Zakładce, Skanowanie Broszury (Zaginanue + Zszyw na Śr., Tylko zaginanie), Skanowanie Broszury (Nie zaginaj), Nie Skanować Broszury (Zaginanue + Zszyw na Śr., Tylko zaginanie), Nie Skanować Broszury (Nie zaginaj), Zaginanie (Zaginanie zeszytowe), Próbna kopia, Numerowanie zestawu kopii, Łącz bloki zadania, Dokładne oprawianie
Układanie (Porządek stron), Zszywanie + układanie (Róg, Podwójnie), Zszywanie + grupowanie (Róg, Podwójnie), Zszywanie + układanie (Zszywanie na Środku)
Przesunię.*2
Drukuj na Zakładce*3, Dokładne oprawianie
Nie Skanować Broszury (Zaginanue + Zszyw na Śr., Tylko zaginanie), Kopiuj kartę ID, Zszywanie + układanie (Zszywanie na Środku), Zaginanie (Zaginanie zeszytowe), Zaginanie (Zaginanie na C), Zaginanie (Zaginanie harm. na Z), Zaginanie (Zaginanie na pół), Zaginanie (Podw. Równ. Zaginanie)
Zszywanie + układanie*2
Róg,
Podwójnie
Plakat (Liczba Wypr. Stron), Plakat (Współczynnik kopiowania), Kopiuj kartę ID, Odbicie lustrzane, Przeźrocz. ark. na okładki, Wstaw arkusze (Zakładka)*3, Drukuj na Zakładce*3, Skanowanie Broszury (Zaginanue + Zszyw na Śr., Tylko zaginanie), Skanowanie Broszury (Nie zaginaj), Nie Skanować Broszury (Zaginanue + Zszyw na Śr., Tylko zaginanie), Nie Skanować Broszury (Nie zaginaj), Zaginanie (Zaginanie zeszytowe), Zaginanie (Zaginanie na C), Zaginanie (Zaginanie harm. na Z), Zaginanie (Zaginanie na pół), Zaginanie (Podw. Równ. Zaginanie), Dokładne oprawianie
Układanie (Porządek stron), Grupuj (Te same strony), Zszywanie + grupowanie (Róg, Podwójnie), Zszywanie + układanie (Zszywanie na Środku)
Zszywanie na Środku*2
Plakat (Liczba Wypr. Stron), Plakat (Współczynnik kopiowania), Wybierz papier (Aut.), Dwustronny|Jednostronny, Książka|dwustronna, Książka|2 Strony, N na 1, Kopiuj kartę ID, Odbicie lustrzane, Przeźrocz. ark. na okładki, Dodaj Okładkę, Wstaw arkusze (Arkusze, Str. rozdziału), Wstaw arkusze (Zakładka), Drukuj na Zakładce, Skanowanie Broszury (Zaginanue + Zszyw na Śr., Tylko zaginanie), Skanowanie Broszury (Nie zaginaj), Nie Skanować Broszury (Zaginanue + Zszyw na Śr., Tylko zaginanie), Nie Skanować Broszury (Nie zaginaj), Przesunię., Zaginanie (Zaginanie zeszytowe), Zaginanie (Zaginanie na Z), Zaginanie (Zaginanie na C), Zaginanie (Zaginanie harm. na Z), Zaginanie (Podw. Równ. Zaginanie), Dziurkowanie, Nakładanie Obrazu, Numerowanie Stron, Numerowanie zestawu kopii, Znak Wodny, Druk Daty, Łącz bloki zadania, Dokładne oprawianie
Układanie (Porządek stron), Grupuj (Te same strony), Zszywanie + układanie (Róg, Podwójnie), Zszywanie + grupowanie (Róg, Podwójnie)
Zszywanie + grupowanie*2*4
Róg,
Podwójnie
Plakat (Liczba Wypr. Stron), Plakat (Współczynnik kopiowania), Kopiuj kartę ID, Odbicie lustrzane, Przeźrocz. ark. na okładki, Dodaj Okładkę, Wstaw arkusze (Arkusze, Str. rozdziału), Wstaw arkusze (Zakładka), Drukuj na Zakładce, Skanowanie Broszury (Zaginanue + Zszyw na Śr., Tylko zaginanie), Skanowanie Broszury (Nie zaginaj), Nie Skanować Broszury (Zaginanue + Zszyw na Śr., Tylko zaginanie), Nie Skanować Broszury (Nie zaginaj), Zaginanie (Zaginanie zeszytowe), Zaginanie (Zaginanie na C), Zaginanie (Zaginanie harm. na Z), Zaginanie (Zaginanie na pół), Zaginanie (Podw. Równ. Zaginanie),Próbna kopia, Numerowanie zestawu kopii, Łącz bloki zadania, Dokładne oprawianie
Układanie (Porządek stron), Grupuj (Te same strony), Zszywanie + układanie (Róg, Podwójnie), Zszywanie + układanie (Zszywanie na Środku)
Zaginanie zeszytowe*2
Plakat (Liczba Wypr. Stron), Plakat (Współczynnik kopiowania), Wybierz papier (Aut.), Kopiuj kartę ID, Przeźrocz. ark. na okładki, Dodaj Okładkę, Wstaw arkusze (Arkusze, Str. rozdziału), Wstaw arkusze (Zakładka), Drukuj na Zakładce, Skanowanie Broszury (Zaginanue + Zszyw na Śr., Tylko zaginanie), Skanowanie Broszury (Nie zaginaj), Nie Skanować Broszury (Zaginanue + Zszyw na Śr., Tylko zaginanie), Nie Skanować Broszury (Nie zaginaj), Grupuj (Te same strony), Przesunię., Zszywanie + układanie (Róg, Podwójnie), Zszywanie + grupowanie (Róg, Podwójnie), Zszywanie + układanie (Zszywanie na Środku), Dziurkowanie, Łącz bloki zadania, Dokładne oprawianie
Zaginanie (Zaginanie na Z), Zaginanie (Zaginanie na C), Zaginanie (Zaginanie harm. na Z), Zaginanie (Zaginanie na pół), Zaginanie (Podw. Równ. Zaginanie
Zaginanie na Z*2
Plakat (Liczba Wypr. Stron), Plakat (Współczynnik kopiowania), Kopiuj kartę ID, Przeźrocz. ark. na okładki, Drukuj na Zakładce, Skanowanie Broszury (Zaginanue + Zszyw na Śr., Tylko zaginanie), Skanowanie Broszury (Nie zaginaj), Nie Skanować Broszury (Zaginanue + Zszyw na Śr., Tylko zaginanie), Nie Skanować Broszury (Nie zaginaj), Zszywanie + układanie (Zszywanie na Środku), Dokładne oprawianie
Zaginanie (Zaginanie zeszytowe), Zaginanie (Zaginanie na C), Zaginanie (Zaginanie harm. na Z), Zaginanie (Zaginanie na pół), Zaginanie (Podw. Równ. Zaginanie)
Zaginanie na C*2
Plakat (Liczba Wypr. Stron), Plakat (Współczynnik kopiowania), Wybierz papier (Aut.), Kopiuj kartę ID, Przeźrocz. ark. na okładki, Przednia Okładka, Wstaw arkusze (Arkusze, Str. rozdziału), Wstaw arkusze (Zakładka), Drukuj na Zakładce, Skanowanie Broszury (Zaginanue + Zszyw na Śr., Tylko zaginanie), Skanowanie Broszury (Nie zaginaj), Nie Skanować Broszury (Zaginanue + Zszyw na Śr., Tylko zaginanie), Nie Skanować Broszury (Nie zaginaj), Przesunię., Zszywanie + układanie (Róg, Podwójnie), Zszywanie + grupowanie (Róg, Podwójnie), Zszywanie + układanie (Zszywanie na Środku), Dziurkowanie, Łącz bloki zadania, Zapisz w Skrytce pocztowej, Zapisz w Skrytce pocztowej (Kopiuj przy Zapisywaniu), Dokładne oprawianie
Zaginanie (Zaginanie zeszytowe), Zaginanie (Zaginanie na Z), Zaginanie (Zaginanie harm. na Z), Zaginanie (Zaginanie na pół), Zaginanie (Podw. Równ. Zaginanie)
Zaginanie harm. na Z*2
Plakat (Liczba Wypr. Stron), Plakat (Współczynnik kopiowania), Wybierz papier (Aut.), Kopiuj kartę ID, Przeźrocz. ark. na okładki, Przednia Okładka, Wstaw arkusze (Arkusze, Str. rozdziału), Wstaw arkusze (Zakładka), Drukuj na Zakładce, Skanowanie Broszury (Zaginanue + Zszyw na Śr., Tylko zaginanie), Skanowanie Broszury (Nie zaginaj), Nie Skanować Broszury (Zaginanue + Zszyw na Śr., Tylko zaginanie), Nie Skanować Broszury (Nie zaginaj), Przesunię., Zszywanie + układanie (Róg, Podwójnie), Zszywanie + grupowanie (Róg, Podwójnie), Zszywanie + układanie (Zszywanie na Środku), Dziurkowanie, Łącz bloki zadania, Zapisz w Skrytce pocztowej, Zapisz w Skrytce pocztowej (Kopiuj przy Zapisywaniu), Dokładne oprawianie
Zaginanie (Zaginanie zeszytowe), Zaginanie (Zaginanie na Z), Zaginanie (Zaginanie na C), Zaginanie (Zaginanie na pół), Zaginanie (Podw. Równ. Zaginanie)
Zaginanie na pół*2
Plakat (Liczba Wypr. Stron), Plakat (Współczynnik kopiowania), Wybierz papier (Aut.), Kopiuj kartę ID, Przeźrocz. ark. na okładki, Przednia Okładka, Wstaw arkusze (Arkusze, Str. rozdziału), Wstaw arkusze (Zakładka), Drukuj na Zakładce, Skanowanie Broszury (Zaginanue + Zszyw na Śr., Tylko zaginanie), Skanowanie Broszury (Nie zaginaj), Nie Skanować Broszury (Zaginanue + Zszyw na Śr., Tylko zaginanie), Nie Skanować Broszury (Nie zaginaj), Przesunię., Zszywanie + układanie (Róg, Podwójnie), Zszywanie + grupowanie (Róg, Podwójnie), Zszywanie + układanie (Zszywanie na Środku), Dziurkowanie, Łącz bloki zadania, Zapisz w Skrytce pocztowej, Zapisz w Skrytce pocztowej (Kopiuj przy Zapisywaniu), Dokładne oprawianie
Zaginanie (Zaginanie zeszytowe), Zaginanie (Zaginanie na Z), Zaginanie (Zaginanie na C), Zaginanie (Zaginanie harm. na Z), Zaginanie (Podw. Równ. Zaginanie)
Podw. Równ. Zaginanie*2
Plakat (Liczba Wypr. Stron), Plakat (Współczynnik kopiowania), Wybierz papier (Aut.), Kopiuj kartę ID, Przeźrocz. ark. na okładki, Przednia Okładka, Wstaw arkusze (Arkusze, Str. rozdziału), Wstaw arkusze (Zakładka), Drukuj na Zakładce, Skanowanie Broszury (Zaginanue + Zszyw na Śr., Tylko zaginanie), Skanowanie Broszury (Nie zaginaj), Nie Skanować Broszury (Zaginanue + Zszyw na Śr., Tylko zaginanie), Nie Skanować Broszury (Nie zaginaj), Przesunię., Zszywanie + układanie (Róg, Podwójnie), Zszywanie + grupowanie (Róg, Podwójnie), Zszywanie + układanie (Zszywanie na Środku), Dziurkowanie, Łącz bloki zadania, Zapisz w Skrytce pocztowej, Zapisz w Skrytce pocztowej (Kopiuj przy Zapisywaniu), Dokładne oprawianie
Zaginanie (Zaginanie zeszytowe), Zaginanie (Zaginanie na Z), Zaginanie (Zaginanie na C), Zaginanie (Zaginanie harm. na Z), Zaginanie (Zaginanie na pół)
Dziurkowanie*2
Plakat (Liczba Wypr. Stron), Plakat (Współczynnik kopiowania), Przeźrocz. ark. na okładki, Wstaw arkusze (Zakładka)*3, Drukuj na Zakładce*3, Skanowanie Broszury (Zaginanue + Zszyw na Śr., Tylko zaginanie), Skanowanie Broszury (Nie zaginaj), Nie Skanować Broszury (Zaginanue + Zszyw na Śr., Tylko zaginanie), Nie Skanować Broszury (Nie zaginaj), Zszywanie + układanie (Zszywanie na Środku), Zaginanie (Zaginanie zeszytowe), Zaginanie (Zaginanie na C), Zaginanie (Zaginanie harm. na Z), Zaginanie (Zaginanie na pół), Zaginanie (Podw. Równ. Zaginanie), Dokładne oprawianie
Broszura
Skanowanie Broszury
Zaginanue + Zszyw na Śr., Tylko zaginanie*2
Dopasuj do strony, Plakat (Liczba Wypr. Stron), Plakat (Współczynnik kopiowania), Wybierz papier (Aut.), Wybierz papier (Niestandardowy rozmiar), Jednostronny|Dwustronny, Dwustronny|Dwustronny, Dwustronny|Jednostronny, Książka|dwustronna, Książka|2 Strony, N na 1, Kopiuj kartę ID, Usuń Obramow. Oryginału, Usuwanie Obr. Książki, Usuwanie Bindowania, Przesunięcie (Z klaw. numer.), Margines oprawy, Odbicie lustrzane, Powtórz Obrazy (liczba powtórzeń), Powtórz Obrazy (Aut.), Obramowanie, Wygaszanie, Przeźrocz. ark. na okładki, Dodaj Okładkę, Wstaw arkusze (Arkusze, Str. rozdziału), Wstaw arkusze (Zakładka), Drukuj na Zakładce, Układanie (Porządek stron), Grupuj (Te same strony), Przesunię., Zszywanie + układanie (Róg, Podwójnie), Zszywanie + grupowanie (Róg, Podwójnie), Zszywanie + układanie (Zszywanie na Środku), Zaginanie (Zaginanie zeszytowe), Zaginanie (Zaginanie na Z), Zaginanie (Zaginanie na C), Zaginanie (Zaginanie harm. na Z), Zaginanie (Zaginanie na pół), Zaginanie (Podw. Równ. Zaginanie), Dziurkowanie, Oryginały o róż. formacie, Nakładanie Obrazu, Znak Wodny, Druk Daty, Drukuj i sprawdź, Łącz bloki zadania, Dokładne oprawianie, Dow. rozmiar oryginału
Skanowanie Broszury (Nie zaginaj), Nie Skanować Broszury (Zaginanue + Zszyw na Śr., Tylko zaginanie), Nie Skanować Broszury (Nie zaginaj)
Nie zaginaj
Dopasuj do strony, Plakat (Liczba Wypr. Stron), Plakat (Współczynnik kopiowania), Wybierz papier (Aut.), Wybierz papier (Niestandardowy rozmiar), Jednostronny|Dwustronny, Dwustronny|Dwustronny, Dwustronny|Jednostronny, Książka|dwustronna, Książka|2 Strony, N na 1, Kopiuj kartę ID, Usuń Obramow. Oryginału, Usuwanie Obr. Książki, Usuwanie Bindowania, Przesunięcie (Z klaw. numer.), Margines oprawy, Odbicie lustrzane, Powtórz Obrazy (liczba powtórzeń), Powtórz Obrazy (Aut.), Obramowanie, Wygaszanie, Przeźrocz. ark. na okładki, Dodaj Okładkę, Wstaw arkusze (Arkusze, Str. rozdziału), Wstaw arkusze (Zakładka), Drukuj na Zakładce, Grupuj (Te same strony), Zszywanie + układanie (Róg, Podwójnie), Zszywanie + grupowanie (Róg, Podwójnie), Zszywanie + układanie (Zszywanie na Środku), Zaginanie (Zaginanie zeszytowe), Zaginanie (Zaginanie na Z), Zaginanie (Zaginanie na C), Zaginanie (Zaginanie harm. na Z), Zaginanie (Zaginanie na pół), Zaginanie (Podw. Równ. Zaginanie), Dziurkowanie, Oryginały o róż. formacie, Nakładanie Obrazu, Znak Wodny, Druk Daty, Drukuj i sprawdź, Łącz bloki zadania, Dokładne oprawianie, Dow. rozmiar oryginału
Skanowanie Broszury (Zaginanue + Zszyw na Śr., Tylko zaginanie), Nie Skanować Broszury (Zaginanue + Zszyw na Śr., Tylko zaginanie), Nie Skanować Broszury (Nie zaginaj)
Nie Skanować Broszury
Zaginanue + Zszyw na Śr., Tylko zaginanie*2
Dopasuj do strony, Plakat (Liczba Wypr. Stron), Plakat (Współczynnik kopiowania), Wybierz papier (Aut.), Wybierz papier (Niestandardowy rozmiar), Jednostronny|Dwustronny, Dwustronny|Dwustronny, Dwustronny|Jednostronny, Książka|dwustronna, Książka|2 Strony, N na 1, Kopiuj kartę ID, Usuń Obramow. Oryginału, Usuwanie Obr. Książki, Usuwanie Bindowania, Przesunięcie (Z klaw. numer.), Margines oprawy, Odbicie lustrzane, Powtórz Obrazy (liczba powtórzeń), Powtórz Obrazy (Aut.), Obramowanie, Wygaszanie, Przeźrocz. ark. na okładki, Dodaj Okładkę, Wstaw arkusze (Arkusze, Str. rozdziału), Wstaw arkusze (Zakładka), Drukuj na Zakładce, Układanie (Porządek stron), Grupuj (Te same strony), Przesunię., Zszywanie + układanie (Róg, Podwójnie), Zszywanie + grupowanie (Róg, Podwójnie), Zszywanie + układanie (Zszywanie na Środku), Zaginanie (Zaginanie zeszytowe), Zaginanie (Zaginanie na Z), Zaginanie (Zaginanie na C), Zaginanie (Zaginanie harm. na Z), Zaginanie (Zaginanie na pół), Zaginanie (Podw. Równ. Zaginanie), Dziurkowanie, Oryginały o róż. formacie, Nakładanie Obrazu, Numerowanie Stron, Numerowanie zestawu kopii, Znak Wodny, Druk Daty, Drukuj i sprawdź, Łącz bloki zadania, Dokładne oprawianie, Dow. rozmiar oryginału
Skanowanie Broszury (Zaginanue + Zszyw na Śr., Tylko zaginanie), Skanowanie Broszury (Nie zaginaj), Nie Skanować Broszury (Nie zaginaj)
Nie zaginaj
Dopasuj do strony, Plakat (Liczba Wypr. Stron), Plakat (Współczynnik kopiowania), Wybierz papier (Aut.), Wybierz papier (Niestandardowy rozmiar), Jednostronny|Dwustronny, Dwustronny|Dwustronny, Dwustronny|Jednostronny, Książka|dwustronna, Książka|2 Strony, N na 1, Kopiuj kartę ID, Usuń Obramow. Oryginału, Usuwanie Obr. Książki, Usuwanie Bindowania, Przesunięcie (Z klaw. numer.), Margines oprawy, Odbicie lustrzane, Powtórz Obrazy (liczba powtórzeń), Powtórz Obrazy (Aut.), Obramowanie, Wygaszanie, Przeźrocz. ark. na okładki, Dodaj Okładkę, Wstaw arkusze (Arkusze, Str. rozdziału), Wstaw arkusze (Zakładka), Drukuj na Zakładce, Grupuj (Te same strony), Zszywanie + układanie (Róg, Podwójnie), Zszywanie + grupowanie (Róg, Podwójnie), Zszywanie + układanie (Zszywanie na Środku), Zaginanie (Zaginanie zeszytowe), Zaginanie (Zaginanie na Z), Zaginanie (Zaginanie na C), Zaginanie (Zaginanie harm. na Z), Zaginanie (Zaginanie na pół), Zaginanie (Podw. Równ. Zaginanie), Dziurkowanie, Oryginały o róż. formacie, Nakładanie Obrazu, Numerowanie Stron, Numerowanie zestawu kopii, Znak Wodny, Druk Daty, Drukuj i sprawdź, Łącz bloki zadania, Dokładne oprawianie, Dow. rozmiar oryginału
Skanowanie Broszury (Zaginanue + Zszyw na Śr., Tylko zaginanie), Skanowanie Broszury (Nie zaginaj), Nie Skanować Broszury (Zaginanue + Zszyw na Śr., Tylko zaginanie)
Tworzenie zadania
Plakat (Liczba Wypr. Stron), Plakat (Współczynnik kopiowania), Kopiuj kartę ID, Łącz bloki zadania
Dokładne oprawianie
N na 1
Dopasuj do strony, Plakat (Liczba Wypr. Stron), Plakat (Współczynnik kopiowania), Wybierz papier (Aut.), Wybierz papier (Niestandardowy rozmiar), Książka|dwustronna, Książka|2 Strony, Kopiuj kartę ID, Usuń Obramow. Oryginału, Usuwanie Obr. Książki, Przesunięcie (Z klaw. numer.), Odbicie lustrzane, Powtórz Obrazy (liczba powtórzeń), Powtórz Obrazy (Aut.), Obramowanie, Wygaszanie, Przeźrocz. ark. na okładki, Dodaj Okładkę, Wstaw arkusze (Arkusze, Str. rozdziału), Wstaw arkusze (Zakładka), Drukuj na Zakładce, Skanowanie Broszury (Zaginanue + Zszyw na Śr., Tylko zaginanie), Skanowanie Broszury (Nie zaginaj), Nie Skanować Broszury(Zaginanue + Zszyw na Śr., Tylko zaginanie), (Nie zaginaj), Zszywanie + układanie (Zszywanie na Środku), Zaginanie (Zaginanie zeszytowe), Oryginały o róż. formacie, Nakładanie Obrazu, Drukuj i sprawdź, Dokładne oprawianie, Dow. rozmiar oryginału, Pomiń puste strony
Dodaj Okładkę
Plakat (Liczba Wypr. Stron), Plakat (Współczynnik kopiowania), Książka|dwustronna, Książka|2 Strony, N na 1, Kopiuj kartę ID, Odbicie lustrzane, Powtórz Obrazy (liczba powtórzeń), Powtórz Obrazy (Aut.), Przeźrocz. ark. na okładki, Drukuj na Zakładce, Skanowanie Broszury (Zaginanue + Zszyw na Śr., Tylko zaginanie), Skanowanie Broszury (Nie zaginaj), Nie Skanować Broszury (Zaginanue + Zszyw na Śr., Tylko zaginanie), Nie Skanować Broszury (Nie zaginaj), Grupuj (Te same strony), Zszywanie + grupowanie (Róg, Podwójnie), Zszywanie + układanie (Zszywanie na Środku), Zaginanie (Zaginanie zeszytowe), Zaginanie (Zaginanie na C), Zaginanie (Zaginanie harm. na Z), Zaginanie (Zaginanie na pół), Zaginanie (Podw. Równ. Zaginanie), Nakładanie Obrazu, Łącz bloki zadania, Dokładne oprawianie, Dow. rozmiar oryginału
Wstaw arkusze
Arkusze, Str. rozdziału
Plakat (Liczba Wypr. Stron), Plakat (Współczynnik kopiowania), Książka|dwustronna, Książka|2 Strony, N na 1, Kopiuj kartę ID, Odbicie lustrzane, Powtórz Obrazy (liczba powtórzeń), Powtórz Obrazy (Aut.), Przeźrocz. ark. na okładki, Drukuj na Zakładce, Skanowanie Broszury (Zaginanue + Zszyw na Śr., Tylko zaginanie), Skanowanie Broszury (Nie zaginaj), Nie Skanować Broszury (Zaginanue + Zszyw na Śr., Tylko zaginanie), Nie Skanować Broszury (Nie zaginaj), Grupuj (Te same strony), Zszywanie + grupowanie (Róg, Podwójnie), Zszywanie + układanie (Zszywanie na Środku), Zaginanie (Zaginanie zeszytowe), Zaginanie (Zaginanie na C), Zaginanie (Zaginanie harm. na Z), Zaginanie (Zaginanie na pół), Zaginanie (Podw. Równ. Zaginanie), Nakładanie Obrazu, Łącz bloki zadania, Dokładne oprawianie, Dow. rozmiar oryginału
Zakładka*5
Współczynnik kopiowania (Aut.), Wsp. XY (Autom. Współ. XY), Ustaw przez Długość, Dopasuj do strony, Plakat (Liczba Wypr. Stron), Plakat (Współczynnik kopiowania), Książka|dwustronna, Książka|2 Strony, N na 1, Kopiuj kartę ID, Usuń Obramow. Oryginału, Usuwanie Obr. Książki, Usuwanie Bindowania, Przesunięcie (Po Pozycji), Przesunięcie (Z klaw. numer.), Margines oprawy, Odbicie lustrzane, Powtórz Obrazy (liczba powtórzeń), Powtórz Obrazy (Aut.), Obramowanie, Wygaszanie, Przeźrocz. ark. na okładki, Drukuj na Zakładce, Skanowanie Broszury (Zaginanue + Zszyw na Śr., Tylko zaginanie), Skanowanie Broszury (Nie zaginaj), Nie Skanować Broszury (Zaginanue + Zszyw na Śr., Tylko zaginanie), Nie Skanować Broszury (Nie zaginaj), Grupuj (Te same strony), Zszywanie + grupowanie (Róg, Podwójnie), Zszywanie + układanie (Zszywanie na Środku), Zaginanie (Zaginanie zeszytowe), Zaginanie (Zaginanie na C), Zaginanie (Zaginanie harm. na Z), Zaginanie (Zaginanie na pół), Zaginanie (Podw. Równ. Zaginanie), Dziurkowanie, Łącz bloki zadania, Nakładanie Obrazu, Dokładne oprawianie, Dow. rozmiar oryginału
Oryginały o róż. formacie*1
Plakat (Liczba Wypr. Stron), Plakat (Współczynnik kopiowania), Książka|dwustronna, Książka|2 Strony, N na 1, Kopiuj kartę ID, Powtórz Obrazy (liczba powtórzeń), Powtórz Obrazy (Aut.), Skanowanie Broszury (Zaginanue + Zszyw na Śr., Tylko zaginanie), Skanowanie Broszury (Nie zaginaj), Nie Skanować Broszury (Zaginanue + Zszyw na Śr., Tylko zaginanie), Nie Skanować Broszury (Nie zaginaj), Dokładne oprawianie, Dow. rozmiar oryginału
Zabarwienie
Aut.
Plakat (Liczba Wypr. Stron), Plakat (Współczynnik kopiowania)
Zabarwienie (Wyreguluj)
Wyreguluj
Zabarwienie (Aut.)
Typ oryginału
Tekst/Wydr. Obraz
Wydrukowany obraz, Wydr. Tek./Fot., Mapa, Tekst, Wydruk fotografii, Kolor. Kopia Oryginału
Wydrukowany obraz
Tekst/Wydr. Obraz, Wydr. Tek./Fot., Mapa, Tekst, Wydruk fotografii, Kolor. Kopia Oryginału
Wydr. Tek./Fot.
Tekst/Wydr. Obraz, Wydrukowany obraz, Mapa, Tekst, Wydruk fotografii, Kolor. Kopia Oryginału
Mapa
Tekst/Wydr. Obraz, Wydrukowany obraz, Wydr. Tek./Fot., Tekst, Wydruk fotografii, Kolor. Kopia Oryginału
Wydruk fotografii
Tekst/Wydr. Obraz, Wydrukowany obraz, Wydr. Tek./Fot., Mapa, Tekst, Kolor. Kopia Oryginału
Tekst
Tekst/Wydr. Obraz, Wydrukowany obraz, Wydr. Tek./Fot., Mapa, Wydruk fotografii, Kolor. Kopia Oryginału
Kolor. Kopia Oryginału
Tekst/Wydr. Obraz, Wydrukowany obraz, Wydr. Tek./Fot., Mapa, Tekst, Wydruk fotografii
Przeźrocz. ark. na okładki
Plakat (Liczba Wypr. Stron), Plakat (Współczynnik kopiowania), Jednostronny|Dwustronny, Dwustronny|Dwustronny, Dwustronny|Jednostronny, Książka|dwustronna, Książka|2 Strony, N na 1, Kopiuj kartę ID, Odbicie lustrzane, Powtórz Obrazy (liczba powtórzeń), Powtórz Obrazy (Aut.), Obramowanie, Wygaszanie, Dodaj Okładkę, Wstaw arkusze (Arkusze, Str. rozdziału), Wstaw arkusze (Zakładka), Drukuj na Zakładce, Skanowanie Broszury (Zaginanue + Zszyw na Śr., Tylko zaginanie), Skanowanie Broszury (Nie zaginaj), Nie Skanować Broszury (Zaginanue + Zszyw na Śr., Tylko zaginanie), Nie Skanować Broszury (Nie zaginaj), Układanie (Porządek stron), Grupuj (Te same strony), Przesunię., Zszywanie + układanie (Róg, Podwójnie), Zszywanie + grupowanie (Róg, Podwójnie), Zszywanie + układanie (Zszywanie na Środku), Zaginanie (Zaginanie zeszytowe), Zaginanie (Zaginanie na Z), Zaginanie (Zaginanie na C), Zaginanie (Zaginanie harm. na Z), Zaginanie (Zaginanie na pół), Zaginanie (Podw. Równ. Zaginanie), Dziurkowanie, Nakładanie Obrazu, Numerowanie Stron, Numerowanie zestawu kopii, Znak Wodny, Druk Daty, Drukuj i sprawdź, Łącz bloki zadania, Dokładne oprawianie, Dow. rozmiar oryginału
*1
Nie można ustawić <Automatycznie> w pozycji <Wybierz papier>, gdy ustawiono opcje <Oryginały o róż. formacie> i <Przesunięcie>.
*2
Aby korzystać z tej funkcji, wymagane są produkty opcjonalne.
*3
Nie można ustawić tej funkcji za pomocą następujących ustawień, gdy ustawiono papier z zakładkami.
<U góry na prawo> lub <Na dole na prawo> w <Róg>
<Prawy> w <Podwójnie>
*4
Nie można ustawić tej funkcji z zszywaniem na środku.
*5
Nie można ustawić tego trybu za pomocą następujących ustawień w pozycji <Wykańczanie>.
<U góry na prawo> lub <Na dole na prawo> w <Róg>
<Prawy> w <Podwójnie>
A39S-0AC