Kopiowanie oryginałów o rozmiarze dowolnym

 
Można automatycznie skanować oryginały o rozmiarze dowolnym i dopasować rozmiar papieru dla czynności kopiowania. Funkcja ta umożliwia również kopiowanie dwustronnych oryginałów. Umieść oryginały o rozmiarze dowolnym w podajniku.
1
Umieść oryginały w podajniku. Umieszczanie oryginałów
2
Naciśnij <Kopia>. Ekran <Strona główna>
3
Naciśnij <Opcje> na ekranie Podstawowych funkcji kopiowania. Ekran podstawowych funkcji kopiowania
4
Naciśnij na <Dow. rozmiar oryginału> i naciśnij na <Zamknij>.
5
Wybierz papier do kopiowania. Podstawowe działania związane z kopiowaniem
6
Aby kopiować dwustronne oryginały, należy skonfigurować ustawienia kopiowania dwustronnego. Podstawowe działania związane z kopiowaniem
7
Naciśnij  (Start).
Rozpocznie się kopiowanie.
Ustawienia powiększania/zmniejszania nie mogą być zastosowane prawidłowo, ponieważ nie można określić długości oryginałów o rozmiarze dowolnym.
A39S-09J