Drukowanie plików ze skrzynki pocztowej

Należy postępować zgodnie z poniższymi procedurami, aby wydrukować pliki ze Skrzynki pocztowej. Ponieważ pliki zostają zapisane wraz z ich ustawieniami drukowania, możesz zawsze drukować uzyskując te same wyniki. Ustawiając dla okresu przechowywania plików zapisanych w Skrzynce pocztowej czas nieokreślony (Określanie ustawień skrzynki pocztowej), i zapisanie dokumentów wykorzystywanych codziennie, np. arkuszy na okładkę faksu z odpowiednimi ustawieniami drukowania, można zaoszczędzić czas przeznaczony na drukowanie z komputera.
1
Naciśnij <Dostęp do zapisanych plików>. Ekran <Strona główna>
2
Wybierz żądaną skrzynkę.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów na ekranie i instrukcji ich eksploatacji, patrz Edycja plików w skrzynce pocztowej.
3
Wybierz plik i naciśnij <Drukuj>.
Jednorazowo, w jednej skrzynce pocztowej, można zaznaczyć i wydrukować maksymalnie 100 pliki. Jednakże, gdy w skrzynce pocztowej zarezerwowane będą zadania, to liczba plików możliwych do zaznaczenia oraz wydrukowania uzależniona będzie od liczby zarezerwowanych plików.
4
Wprowadź liczbę wydruków za pomocą przycisków numerycznych.
Jeżeli w punkcie 3 wybrałeś wiele plików, naciśnij <Zmień Liczbę Kopii> i wprowadź liczbę wydruków.
5
Określ ustawienia wydruku w zależności od potrzeb.
Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień drukowania, patrz Ekran ustawień i czynności dostępne dla drukowania zapisanych plików.
Na ekranie Wybór pliku pliki, dla których wyświetlana jest ikona  zostały zapisane razem z ustawieniami drukowania określonymi w chwili ich zapisywania. Aby drukować z wykorzystaniem tych ustawień, nie należy naciskać <Zmień ustawienia wydruku>. Wybrane ustawienia mogą stać się niedostępne.
6
Naciśnij <Rozpocznij Wydruk>.
Rozpoczyna się drukowanie.
Aby anulować drukowanie, naciśnij <Anuluj>.
W zależności od pliku zapisanego z poziomu komputera, drukowanie może nie być dostępne, gdyż urządzenie nie obsługuje ustawień pliku.
Można również wyświetlić obraz podglądu pliku i drukować z tego ekranu. Edycja plików w skrzynce pocztowej
Można zarezerwować maksymalnie 100 zadań drukowania.
A39S-0E4