Zmiana opcji Korekcja białej plamy na końcu wydruku

Jeżeli do dwustronnego kopiowania/drukowania stosuje się papier pozwijany lub taki, który ma tendencje do zwijania się, na końcu wydruku może nie być położony toner i obszar, na którym nie zostanie on położony pozostanie biały lub może nastąpić zanik koloru. Dodatkowo, jeżeli wykorzystywane są obrazy o niskim poziomie zabarwienia, kolor może wyblaknąć lub być bardziej zabarwiony. W takim przypadku należy zmienić ustawienia opcji Korekcja białej plamy na końcu wydruku dla niestandardowego rodzaju papieru.
Użytkownicy inni niż administratorzy nie powinni zmieniać ustawień. Aby uzyskać instrukcje dotyczące zmiany ustawień, skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.
Funkcja jest dostępna wyłącznie, jeżeli dla <Korekcja aplikacji resztki tonera> in <Regulacja/Konserwacja> ustawiono <Włącz>. Dezaktywacja korekcji tonera na końcu wydruku

1
Naciśnij ustawienie <Zmień> opcji <Korekcja aplikacji resztki tonera>.
2
Naciśnij <Przednia Strona> lub <Tylna strona> <-> lub <+> dla <Stopień Korekcji> lub <Wartość Korekcji> aby wyregulować poziom korekcji i jej wartość <OK>.
Poniżej pokazane są szczegóły dotyczące każdej pozycji:
<Stopień Korekcji>: Naciśnij <->, aby zmniejszyć wartość, jeżeli obrazy o znacznym zabarwieniu na końcu wydruku są wyblakłe lub naciśnij na <+>, aby zwiększyć tę wartość, jeżeli na obrazie na końcu wydruku pojawiają się białe plamki.
<Wartość Korekcji>: W zależności od rodzaju papieru i stopnia jego zawijania, rozmiar obszaru na końcu zadruku gdzie występują białe ślady może być różny. Funkcji tej można użyć do ustawienia miejsca, od którego rozpocznie się korekcja.
Podczas wprowadzania wartości przesunięcia, 20 mm od końca papieru jest traktowane jak 0 mm. Wyreguluj pozycję początkową korekcji naciskając na <->, aby przesunąć bliżej końca papieru lub <+>, aby odsunąć ją jeszcze bardziej.
3
Naciśnij <OK>.

Jeśli regulacja wartości nie usuwa białych plamek, spróbuj obniżyć dodatkowe napięcie przenoszenia. Pamiętaj jednak, że zmniejszenie tego napięcia ma negatywny wpływ na jakość obrazu. Upewnij się, czy sprawdzane są wydruki podczas regulacji Dodatkowego napięcia przenoszącego.
A39S-070