Adaptacja ze środowiskiem sieciowym

Skala i forma sieci jest różna w zależności od jej przeznaczenia i wykorzystywania. Urządzenie jest wyposażone w szereg technologii umożliwiających adaptację do wielu różnych środowisk. Skonsultuj się z administratorem sieciowym i skonfiguruj niezbędne ustawienia zgodnie z własnym środowiskiem.
A39S-04X