Wyświetlany jest komunikat lub numer zaczynający się od symbolu „#” (kod błędu)

Jeśli na ekranie urządzenia lub interfejsie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) zostanie wyświetlony komunikat lub jeśli na ekranie szczegółów dotyczących rejestru zadań lub raportu zarządzania połączeniami zostanie wyświetlony numer rozpoczynający się od symbolu „#” (kod błędu), należy zaznajomić się z następującymi informacjami, aby znaleźć rozwiązanie.
A39S-0RA