Problemy z siecią

Problemy z połączeniami

Nie można skonfigurować sieci.

Upewnić się, że dla <Potwierdź zmiany ustawień połączeń sieciow.> ustawiono <Włącz>.
<Potwierdź zmiany ustawień połączeń sieciow.>

Nie można rozpoznać urządzenia na komputerze.

W przypadku korzystania z oprogramowania firmy Canon takiego jak iW Management Console, należy dla opcji <Ustaw Społeczność dedykowaną> wybrać ustawienie <Włącz>, a następnie wybrać opcję <Odczyt/Zapis> w <Prawo Dostępu MIB>. Również dla <Ustawienia portu dedykowanego> ustaw <Włącz>.
Urządzenia nie można rozpoznać, kiedy oprogramowanie narzędziowe służy do uzyskania dostępu do urządzenia z nawą grupy inną niż nazwa grupy SNMP ustawiona w urządzeniu. Sprawdzić nazwę grupy SNMP.
Jeśli w przeglądarce internetowej zostanie wyświetlony komunikat „An error has occurred.” i nie można uruchomić interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), w pamięci podręcznej mogły pozostać nieprawidłowe dane. Należy wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki internetowej.
Jeśli urządzenie przejdzie w tryb uśpienia, może nie zostać rozpoznane z komputera. Anulować tryb uśpienia albo dla opcji <Pobór Energii w Trybie Czuwania> zmienić ustawienia na <Wysoki>.
Wychodzenie z trybu uśpienia
<Pobór Energii w Trybie Czuwania>

Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) nie jest wyświetlany.

Czy dla opcji <Użyj HTTP> i <Zdalny interfejs użytkownika> wybrano ustawienie <Włącz>?
<Użyj HTTP>
Uruchamianie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Jeśli istnieje połączenie z przewodową siecią LAN, należy uruchomić ponownie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) po sprawdzeniu, czy adres IP jest prawidłowo ustawiony, a kabel jest prawidłowo podłączony.
Łączenie z siecią przewodową LAN
Uruchamianie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
A39S-0R7