Basviktstabell

Tunt
Tunt (52 g/m2 till 63 g/m2)
Normalt
Normalt 1 (64 g/m2 till 79 g/m2)
Normalt 2 (80 g/m2 till 90 g/m2)
Normalt 3 (91 g/m2 till 105 g/m2)
Tjockt
Tjockt 1 (106 g/m2 till 128 g/m2)
Tjockt 2 (129 g/m2 till 150 g/m2)
Tjockt 3 (151 g/m2 till 180 g/m2)
Tjockt 4 (181 g/m2 till 220 g/m2)
Tjockt 5 (221 g/m2 till 256 g/m2)
Tjockt 6 (257 g/m2 till 300 g/m2)
Tjockt 7 (301 g/m2 till 325 g/m2)
Tjockt 8 (326 g/m2 till 350 g/m2)
Tjockt 9 (351 g/m2 till 400 g/m2)
Bestruket (1-sidig/2-sidig/matt)
Bestruket tunt 3 (70 g/m2 till 79 g/m2)
Bestruket tunt 2 (80 g/m2 till 90 g/m2)
Bestruket tunt 1 (91 g/m2 till 105 g/m2)
Bestruket 1 (106 g/m2 till 128 g/m2)
Bestruket 2 (129 g/m2 till 150 g/m2)
Bestruket 3 (151 g/m2 till 180 g/m2)
Bestruket 4 (181 g/m2 till 220 g/m2)
Bestruket 5 (221 g/m2 till 256 g/m2)
Bestruket 6 (257 g/m2 till 300 g/m2)
Bestruket 7 (301 g/m2 till 325 g/m2)
Bestruket 8 (326 g/m2 till 350 g/m2)
Bestruket 9 (351 g/m2 till 400 g/m2)
A39X-01R