Justera mängden lim för limbindning

När du skapar ett häfte i läget för limbindning, måste du använda rätt mängd lim, annars kan det inbundna häftet bli dåligt efterbehandlat, så som visas på illustrationen nedan. I det här fallet justerar du mängden lim för att förbättra efterbehandlingsförhållandena för häftet.
Mängd lim
Efterbehandlingsförhållande
För lite
Omslag och huvuddokument sitter inte ihop.
Omslaget släpper från huvuddokumentet.
Normal
Medel
För mycket
Limmet sticker ut mellan omslag och huvuddokument.
Det här läget kan ställas in när Perfect Binder-F har monterats. För information om Perfect Binder-F, se handboken som medföljde tillvalsprodukten.
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll> <Justera åtgärd> < Justera applicering av lim vid inbindning>.
2
Välj papperstyp och antal ark för huvuddokumentet tryck på <-> eller <+> för att justera mängden lim.
Information om alternativen visas nedan.
-6 till -1: Minskar mängden lim. Om du minskar mängden lim för mycket kan, beroende på papperstyp, omslaget och huvuddokumentet fästa dåligt vid varandra.
0: Detta är standardvärdet.
+1 till +6: Ökar mängden lim. Om du ökar mängden lim för mycket kan, beroende på papperstyp, limmet sticka ut från häftet och bli kvar i Perfect Binder-F. Om limmet blir kvar i Perfect Binder-F, vilket kan medföra häftesstopp.
Om du gör ett häfte med både normalt papper och annat papper för huvuddokumentet, tryck på <-> eller <+> under <Ej bestruket> även om antalet ark för normalt papper är ett.
Ändring av inställningarna i små steg rekommenderas.
3
Tryck på <OK>.

Skapa ett provhäfte varje gång du ändrar inställningarna och kontrollera den inbundna häftet. Om efterbehandlingsförhållandena inte har förbättrats, ändrar du inställningarna igen.
Om du skapar ett häfte som innehåller både vanligt papper och bestruket papper, rekommenderas att du gör en provutskrift i förväg. Kontrollera det inbundna häftet, justera mängden lim om det behövs, och fortsätt skapa häften.
A39X-084