Pappersjustering vid häftning

Det kopierade eller utskrivna papperet kan krympa på grund av temperatur, luftfuktighet eller papperstypens egenskaper. I så fall kan du med det här läget rikta in kopierade eller utskrivna papper genom att justera styrskenan i efterbehandlaren så att rätt inriktade papper häftas.
Det här läget kan ställas in när Staple Finisher-AF eller Booklet Finisher-AF har monterats. Staple Finisher-AF/Booklet Finisher-AF
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll> <Justera åtgärd> <Inriktningsjustering vid häftning>.
2
Tryck på <-> eller <+> för att justera styrskenan tryck på <OK>.
Tryck på <+> för att placera styrskenan närmare papperet.
Du kan växla mellan positiva och negativa värden genom att trycka på <±>.
Om styrskenan är för nära papperet kan papperet skrynklas eller ett pappersstopp inträffa. Utför alltid en finjustering av styrskenans läge.
A39X-087