Miljö med låg temperatur

Om du skriver ut bilder med hög täthet på tjockt papper med kontinuerlig utskrift i en omgivning med låg temperatur, kan det hända att tonern inte appliceras korrekt på bilderna, eftersom fixeringsenheten inte är helt uppvärmd.
Du kan lösa detta problem genom att minska utskriftshastigheten.
Den här funktionen visas bara om inställningen har gjorts tillgänglig av den lokala auktoriserade Canon-återförsäljaren. Även om funktionen visas, får ingen annan än den systemansvarige ändra dem. Kontakta din återförsäljare eller servicerepresentant för information om att ändra inställningarna.
Om du ökar värdet kommer tonern appliceras korrekt men utskriftshastigheten kan påverkas negativt.

1
Tryck på  (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll> <Justera bildkvaliteten> <Miljö med låg temperatur>.
2
Tryck på <-> eller <+> för att justera nivån för läget Miljö med låg temperatur tryck på <OK>.
A39X-07L