Korrigera ojämn glättning

När temperaturen i tryckbältet ökar onormalt mycket, kan det uppstå ojämn glättning. I det här läget kan du korrigera ojämn glättning genom att justera temperaturökningen i tryckvalsen.
Det är bara administratörer som ska ändra inställningarna. Kontakta din återförsäljare eller servicerepresentant för instruktioner om att ändra inställningarna.
Ändring av denna inställning kan påverka papperets skrynkling. Vid behov, justera [Utslätningsnivå] i hanteringsinställningarna för papperstyp. Utslätningskorrigering för varje papperslåda
Om du sänker värdet tar det lång tid innan temperaturen i maskinen har begränsats. Detta kan medföra något försämrad produktivitet.

1
Tryck på  (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll> <Justera bildkvaliteten> <Korrigera ojämn glättning>.
2
Tryck på <-> eller <+> för att ställa in nivån för temperaturhanteringen tryck på <OK>.
Öka eller minska värdet för att begränsa onormal temperaturökning.
0: Minskar produktivitet (stor) och minskar ojämn glättning.
+1: Minskar produktivitet (liten) och minskar ojämn glättning.
+2: Standard
+3, +4: Minskar temperaturkontrollens effekt på produktivitet*.
* kan orsaka ojämn glättning.
A39X-07R