Underhåll

Detta avsnitt beskriver hur man underhåller och sköter maskinen, såsom regelbunden rengöring och byte av förbrukningsartiklar. Det beskriver även Canons underhållstjänst. Mer information om försiktighetsåtgärder vid underhåll finns i Viktiga säkerhetsanvisningar och Tillval.

Grundläggande rengöring

Byta förbrukningsartiklar

Åtgärda pappersstopp eller klammerstopp

A39X-01U