Skapa nyckel och certifikat för nätverkskommunikation

 
Maskinen kan generera den nyckel och det certifikat (servercertifikat) som ska användas för TLS-krypterad kommunikation. Om du vill använda TLS-krypterad kommunikation med en gång, kan du använda den nyckel och det certifikat som är förinstallerat i enheten. Om det behövs kan en administratör generera en nyckel och ett certifikat. Observera emellertid att TLS-krypterad kommunikation inte aktiveras bara genom att du skapar en nyckel och ett certifikat. Konfigurera nyckel och certifikat för TLS
Om du vill använda ett servercertifikat med en CA-signatur, kan du generera en nyckel tillsammans med en CSR, istället för certifikatet. Generera nyckel och CSR
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering).
2
Tryck på <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>  <Certifikat - inställningar>  <Generera nyckel>  <Generera nyckel för nätverkskommunik.>.
3
Konfigurera nödvändiga inställningar för nyckeln och tryck på <Nästa>.
<Nyckelnamn>
Ange ett namn för nyckeln. Använd ett namn som är lätt att hitta när det visas i en lista.
<Signaturalgoritm>
Välj den hash-algoritm som ska användas för signaturen. Vilka hash-algoritmer som finns tillgängliga varierar beroende på nyckellängd (Systemspecifikationer). En nyckellängd på 1024 bitar eller mer kan stödja SHA384 och SHA512 hash-algoritmer. Om <RSA> väljs för och <Nyckellängd (bitar)> är inställt på <1024> eller mer för kan hash-algoritmerna SHA384 och SHA512 väljas.
<Nyckelalgoritm>
Välj nyckelalgoritmen. Om <RSA> väljs visas <Nyckellängd (bitar)> som ett inställningsobjekt för . Om <ECDSA> har valts, visas <Nyckeltyp> istället.
<Nyckellängd (bitar)> / <Nyckeltyp>
Ange nyckellängden om <RSA> har valts för eller ange nyckeltyp om <ECDSA> har valts. I båda fallen ger ett högre värde större säkerhet, men lägre kommunikationshastighet.
4
Konfigurera nödvändiga inställningar för certifikatet och tryck på <Generera nyckel>.
<Startdatum för giltighet> / <Slutdatum för giltighet>
Ange startdatum och slutdatum för giltigheten.
<Land/region>/ <Region> / <Ort> / <Organisation> / <Org. enhet>
Välj land i listan och ange plats och namn på organisation.
<Gemens. namn>
Ange IP-adress eller FQDN.
När du utför IPPS-utskrift i en Windows-miljö, måste du ange maskinens IP-adress.
En DNS-server behövs för att ange FQDN för maskinen. Ange IP-adressen om en DNS-server inte används.
Hantera nycklar och certifikat
Du kan kontrollera detaljerade inställningar eller ta bort nycklar och certifikat på skärmen som visas när du trycker på  (Inställningar/Registrering) <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>  <Certifikat - inställningar>  <Lista över nycklar och certifikat>. Om listan över nycklar och certifikat inte visas, tryck på <Lista över enhetens nycklar och certifikat> för att visa den.
Om  visas är nyckeln skadad eller ogiltig.
Om  inte visas finns inte certifikatet för nyckeln.
Om du väljer en nyckel och certifikat och trycker på <Certifikatinformation>, visas detaljerad information om certifikatet. Du kan också trycka på <Verifiera cert.> på skärmen för att kontrollera om certifikatet är giltigt.
Om du vill ta bort nycklar och certifikat, väljer du det vill ta bort och trycker på <Radera>  <Ja>.
A39X-0F5