Ändra systemansvarig-ID och PIN-kod

När Hantering av avdelnings-ID har aktiverats måste avdelnings-ID anges för användare innan de kan logga in. Systemansvarig-ID och Systemansvarig-PIN-kod ställs båda in på "7654321" som standard, men du bör ändra dem av säkerhetsskäl. Följ stegen nedan för att ändra dem.
Kom ihåg PIN-koden du anger för systemansvarig. Kontakta din återförsäljare eller servicerepresentant om du glömmer systemansvariges PIN-kod.
Detta är inte en administratörsstandardinställning för användarautentisering. För att ange denna inställning för en användare med administratörsprivilegier i användarautentisering, sätt [Select Role to Set:] till "Administratör". Registrera användarinformation på den lokala enheten
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering).
2
Tryck på <Hanteringsinställningar>  <Användarhantering>  <Informationsinställningar för systemansvarig>.
3
Ändra inställningarna för systemansvarig och tryck på <OK>.
<Systemansvarigs-ID>
Ange ett tal med 7 siffror eller mindre för den nya systemansvarig-ID.
<PIN för systemhant.>
Ange ett tal med 7 siffror eller mindre för den nya systemansvarig-PIN-koden och tryck på <Bekräfta>. För att bekräfta, ange PIN-koden igen och tryck på <OK>.
<Systemhanterare> / <E-postadress> / <Kontaktinformation> / <Kommentar>
Ange information om administratören efter behov.
Du kan inte registrera ett systemansvarigs-ID eller -PIN som består av enbart nollor, t.ex. "00" eller "0000000".
Även om du anger färre än sju siffror, läggs nollor till i början av numret och ett sjusiffrigt nummer anges.
Du kan även göra att ange sju siffror till ett krav för systemansvarigs-ID och systemansvarigs-PIN. Kontakta din återförsäljare eller servicerepresentant för mer information.
A39X-0EU