Mata ut papper till efterbehandlaren/stackern

Beroende på utskriftsinnehåll, arktyp, arkformat eller arktillstånd skiljer sig den maximala staplingskapaciteten åt, och staplade ark kanske inte justeras.
A39X-04A