Avbryta pågående jobb för att kopiera direkt

 
Du kan kopiera omedelbart även om andra åtgärder utförs. Det är praktiskt i situationer där du vill kopiera ett antal sidor snabbt, och en annan persons jobb pågår.
1
Placera originalet. Placera original
2
Tryck på <Kopia>. Skärmbilden <Hem>
3
Tryck på <Avbrotts kopiering> på skärmbilden med grundläggande kopieringsfunktioner. Skärmbilden med grundläggande funktioner för kopiering
4
Ange lämpliga kopieringsinställningar. Grundläggande kopieringsfunktioner
5
Tryck på  (Start).
Det föregående jobbet pausas och avbrottskopieringen startas.
Om du vill avbryta avbrottskopieringen, tryck på <Avbrotts kopiering> innan du trycker på  (Start).
När avbrottskopieringen har slutförts, startas det tidigare jobbet automatiskt.
Under en pågående avbrottskopiering kan du inte utföra en annan avbrottskopiering. När den pågående avbrottskopieringen är klar kan du utföra nästa avbrottskopiering.
Även om antalet reserverade kopieringsjobb har nått gränsen, kan avbrottskopiering fortfarande utföras.
TIPS
Du kan avbryta jobb med ett reserverat kopieringsjobb (Grundläggande kopieringsfunktioner).
Om du vill avbryta det aktuella jobbet och utföra ett reserverat kopieringsjobb, tryck på  (Statusövervakare)  <Jobb>  <Jobbstatus>  Välj det dokument som ska kopieras  <Avbryt/Priorit. utskr>  <Avbryt och skriv ut>.
Om du vill utföra ett reserverat kopieringsjobb så fort det aktuella jobbet är klart trycker du på  (Statusövervakare)  <Jobb>  <Jobbstatus>  Välj det dokument som ska kopieras först  <Avbryt/Priorit. utskr>  <Prioritera utskrift>.
A39X-093