Kopiera separat scannade original tillsammans (Bygg jobb)

 
Även om du har så många original att de inte samtidigt kan placeras i dokumentmataren, kan du scanna originalen separat och skicka dem som en sats med dokument. Original som har scannats med både dokumentmataren och originalglaset kan också skickas vid ett och samma tillfälle.
1
Placera originalet. Placera original
2
Tryck på <Kopia>. Skärmbilden <Hem>
3
Tryck på <Alternativ> på skärmbilden med grundläggande kopieringsfunktioner. Skärmbilden med grundläggande funktioner för kopiering
4
Tryck på <Bygg jobb>  <Stäng>.
5
Tryck på  (Start) för att scanna originalen.
När scanningen är klar visas en skärmbild med en uppmaning att scanna nästa original.
6
Placera nästa original och tryck på  (Start) för att scanna originalet.
Upprepa det här steget tills alla original har scannats.
Om du vill ändra scanningsinställningarna, tryck på <Ändra inställningar>.
Följande funktioner kan användas i <Ändra inställningar>: Du måste ställa in nödvändiga scanningsinställningar i förväg, eftersom du inte kan ändra de andra funktionerna i läget Bygg jobb.
<Välj färg>
<Repro förh.>
<2-sidigt original>
<Täthet>
<Originaltyp>
Om du anger läget <N på 1> tillsammans med läget Bygg jobb, kan du inte ändra <Välj färg>, <Repro förh.>, <Täthet> och <Originaltyp> i <Ändra inställningar>.
7
Tryck på <Starta kopiering>.
Kopieringen startar.
A39X-091