Lagra kopieringsdokument i maskinen

 
Du kan spara scannade dokument tillfälligt i maskinens "brevlåda" och skriva ut dem senare. Informationen sparas en viss tid.
1
Placera originalet. Placera original
2
Tryck på <Kopia>. Skärmbilden <Hem>
3
Ange lämpliga kopieringsinställningar. Grundläggande kopieringsfunktioner
4
Tryck på <Alternativ> på skärmbilden med grundläggande kopieringsfunktioner. Skärmbilden med grundläggande funktioner för kopiering
5
Tryck på <Lagra i brevlåda>.
6
Välj mottagarbrevlåda.
7
Ange ett filnamn genom att trycka på <Filnamn> och sedan på <OK>.
Om du inte anger något filnamn, lagras filen automatiskt med ett namn som består av året, månaden, dagen och tidpunkten då filen skapades. Om en fil exempelvis skapas kl. 13:05:12 30.10.15, får den namnet "20151030130512".
8
Tryck på <OK> och sedan på  (Start).
Dokumenten scannas och sparas i brevlådan. En kopia av dokumentet matas ut samtidigt.
Om du inte behöver dubbletten, tryck på <Kopiera vid lagring> på skärmen i steg 5 för att avmarkera kryssrutan.
Utskriftsinställningar sparas tillsammans så att du alltid kan skriva ut dokument med samma efterbehandling och du behöver inte ange inställningarna igen.
För att skriva ut lagrade filer, se Skriva ut filer i brevlådan.
Du kan ändra tiden för hur länge filer ska lagras. Ange brevlådeinställningar
A39X-09Y