Scanna för att göra ett häfte (Häftesscanning)

 
Du kan scanna original och skriva ut dem i form av ett häfte.
Denna funktion kan endast användas när du sparar till en brevlåda.

1
Placera originalet. Placera original
2
Tryck på <Scanna och lagra>. Skärmbilden <Hem>
3
Välj mottagarbrevlåda.
För information om alternativen som visas på skärmen och anvisningar om hur du använder dem, se Redigera filer i brevlådan.
4
Tryck på <Scanna>.
5
Tryck på <Alternativ>  <Häftesscanning>.
6
Ange originalformatet och häftets pappersformat.
När du utför häfteskopiering med 2-sidiga original, tryck på <2-sidigt original> och välj <Boktyp> eller <Kalendertyp> efter behov.
Tryck på <Ändra> för <Originalformat> och välj originalformatet. Om du väljer <Auto>, väljs den lämpligaste häftesstorleken automatiskt utifrån dokumentformatet.
Tryck på <Ändra> för <Layoutformat> och välj pappersformat för häftet.
För att skriva ut ett häfte med samma mått som originalet, välj pappersformatet för motstående sidor. Om du anger samma format i <Originalformat> och <Layoutformat> minskas häftets utskriftsformat automatiskt.
7
Tryck på <OK> <Stäng>.
8
Tryck på  (Start).
Originalen scannas och skickas och sparas sedan.

Se till att du använder samma format för alla originalen.
Se till att placera alla original vertikalt eftersom bilderna för jämna sidor vänds upp och ner om du scannar dem horisontellt.
A39X-0C3