Kontrollera scannade original innan de skickas/sparas (Förhandsgranskning)

 
Du kan kontrollera scannade original på förhandsgranskningsskärmbilden innan du skickar/sparar. Du kan också radera, flytta eller byta sidor på förhandsgranskningsskärmbilden.
1
Placera originalet. Placera original
2
Tryck på <Scanna och skicka>. Skärmbilden <Hem>
3
Ange mottagare på skärmbilden med grundläggande scanningsfunktioner. Skärmbilden med grundläggande scanningsfunktioner
4
Ange lämpliga scanningsinställningar. Grundläggande funktioner för scanning av original
5
Tryck på <Alternativ>  <Förhandsgranska>  <Stäng>.
6
Tryck på (Start).
Original scannas och förhandsgranskningsskärmbilden visas.
Om du vill avbryta scanningen, tryck på <Avbryt> eller  (Stopp)  <Ja>.
När <Tryck på [Start] för att scanna nästa original.> visas
7
Kontrollera de scannade originalen på förhandsgranskningsskärmbilden.
Redigera det scannade originalet på förhandsgranskningsskärmbilden efter behov.
Radera en sida
Flytta en sida
Byta plats på sidor
8
Tryck på <Starta sändning>.
Sändning/sparande startar.
A39X-0C7