<Externt gränssnitt>

Ange inställningarna för externa gränssnitt.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Funktionen Importera alla" finns i Funktionen Importera alla.

<USB-inställningar>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>  <Externt gränssnitt>
Ange inställningarna för USB-anslutningen.
<Använd som USB-enhet>
 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>  <Externt gränssnitt>  <USB-inställningar>
Du kan ange om du vill använda maskinen som en USB-enhet.
Egenskap
Beskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med Fjärranvändargränssnittet
<Använd som USB-enhet>
<>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Om satt till <Av> kan inte utskrifts- och scanningsjobb från datorer anslutna med USB-kabel utföras.
<Använd MEAP-drivrutin för USB-ingångsenh.>
 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>  <Externt gränssnitt>  <USB-inställningar>
Du kan ange om du vill använda MEAP-drivrutinen för anslutning av USB-indataenheter.
Egenskap
Beskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med Fjärranvändargränssnittet
<Använd MEAP-drivrutin för USB-ingångsenh.>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Beroende på typ av MEAP-program som använder enheten, som tangentbord eller kortläsare, kan du behöva sätta inställningen till <På>. För att se om du behöver sätta inställningen till <På>, se handboken för det MEAP-program du använder eller kontakta din återförsäljare eller servicerepresentant.
<Använd MEAP-drivrutin för USB-lagringsenh.>
 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>  <Externt gränssnitt>  <USB-inställningar>
Du kan ange om du vill använda MEAP-drivrutinen för extern USB-lagring.
Egenskap
Beskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med Fjärranvändargränssnittet
<Använd MEAP-drivrutin för USB-lagringsenh.>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Beroende på typ av MEAP-program som använder den externa USB-minnesenheten, kan du behöva sätta inställningen till <På>. För att se om du behöver sätta inställningen till <På>, se handboken för det MEAP-program du använder eller kontakta din återförsäljare eller servicerepresentant.
<Använd USB-lagringsenhet>
 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>  <Externt gränssnitt>  <USB-inställningar>
Du kan ange om du vill tillåta användning av externa USB-lagringsenheter.
Egenskap
Beskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med Fjärranvändargränssnittet
<Använd USB-lagringsenhet>
<>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
A39X-0JH