Anpassa till nätverksmiljön

Skalan för och utformandet av nätverket varierar beroende på syfte och användning. Maskinen anpassar olika tekniker till så många miljöer som möjligt. Kontakta nätverksadministratören och genomför nödvändiga inställningar beroende på miljön.
A39X-04X