Kan inte skriva ut

Kontrollera detta först

Blinkar indikatorn Bearbetar/Data på manöverpanelen eller är den tänd?

Om den är blinkar eller tänds bearbetas ett dokument eller också väntar ett på att bearbetas. Vänta tills dokumentet har bearbetats eller välj dokumentet som du vill prioritera på skärmen för att kontrollera utskriftsstatus.

Visas ett meddelande på pekskärmen?

Ett meddelande visas på pekskärmen om ett fel uppstår medan du använder maskinen.
Ett meddelande eller en siffra som börjar med "#" (felkod) visas

Skriver du ut via en utskriftsserver med LPR-kommandot?

Vid kontinuerlig utskrift av PDF-data med LPR-kommandot, kör du ett jobb i taget med intervallet inställt i <Tidsgräns>. Custom Settings
A39X-0R4