Bestemmingen opgeven (Model aanraakscherm)

Als u faxen verzendt, geef dan bestemmingen op met behulp van onderstaande manier.
Bestemmingen opgeven
Het adresboek gebruiken
Geef een bestemming op die is geregistreerd in het adresboek van het apparaat.
Bestemmingen opgeven (adresboek) (Model aanraakscherm)
Rechtstreeks een bestemming invoeren
Een bestemming invoeren met behulp van het toetsenbord of de numerieke toetsen op het bedieningspaneel.
Bestemmingen opgeven (rechtstreeks invoeren) (Model aanraakscherm)
Het Opdrachtlogboek voor Verzenden gebruiken
U kunt het Opdrachtlogboek voor Verzenden van een faxtaak oproepen en bestemmingen opgeven die in het verleden zijn opgegeven.
Bestemmingen opgeven (Opdrachtlogboek voor Verzenden) (Model aanraakscherm)
Meerdere bestemmingen opgeven
U kunt meerdere bestemmingen opgeven door de opgeefbewerking van een bestemming te herhalen.
Een specifieke bestemming verwijderen na het opgeven van meerdere bestemmingen
Gebruik de volgende procedure:
Op het faxscherm drukt u op [Bestemming] [Bevest./Bew.]  selecteer de bestemming of groep die u wilt verwijderen [Verwijderen] [Ja].
Als u een groep selecteerde, kunt u op [Aantal bestemmingen:] drukken om de in die groep geregistreerde bestemmingen te bekijken. U kunt binnen een groep geregistreerde bestemmingen niet afzonderlijk verwijderen.
Bestemmingen bevestigen
Bij bepaalde apparaatinstellingen verschijnt het scherm om te bevestigen of een opgegeven bestemming correct is.
Bovendien kan de methode voor het opgeven van bestemmingen beperkt zijn, en het verzenden kan beperkt zijn tot slechts specifieke bestemmingen.
Verhinderen dat gegevens abusievelijk worden verzonden en dat informatie wordt gelekt
9758-039