[Volume-instellingen] Scherm (Model aanraakscherm)

U kunt instellen of het apparaat geluiden maakt die u informeren over handelingen en statussen.
Als u op [Menu] op het scherm [Start]  [Voorkeuren]  [Volume-instellingen] drukt, verschijnt.het scherm [Volume-instellingen].
[Belsignaal], [TX gereed signaal], [Signaal RX gereed], [Scan gereed signaal]
U kunt het volume aanpassen van het geluid voor een inkomende fax en de geluiden die u informeren dat er faxen zijn verzonden en ontvangen, en wanneer originelen zijn gescand.
[Invoersignaal]
Instellen of er een geluid moet klinken bij het indrukken van toetsen en knoppen op het bedieningspaneel.
[Signaal invoerfout]
Instellen of er een geluid moet klinken bij het indrukken van een ongeldige toets, zoals bij het invoeren van een cijfer buiten het instelbereik.
[Toon voor aanvullen voorraad]
Instellen of er een geluid moet klinken als de tonercartridge bijna leeg is.
[Waarschuwingssignaal]
Instellen of er een geluid moet klinken als het apparaat een papierstoring of een andere storing heeft.
[Opdracht gereed-signaal]
Instellen of er een geluid moet klinken als de kopieer-, scan-, of andere bewerking van het apparaat is voltooid.
[Waarschuwing energiebesparing]
Instellen of er een geluid moet klinken als het apparaat in of uit de slaapstand gaat.
[Detectietoon voor origineel in invoer]
Instellen of er een geluid moet klinken als het apparaat ontdekt dat er een origineel op de invoer is geplaatst.
9758-03L