TLS gebruiken

Transport Layer Security (TLS) is een techniek voor het versleutelen van gegevens die via het netwerk worden verzonden of ontvangen. Communicatie versleutelen met TLS wanneer u via Externe UI werkt, vermindert tijdens communicatie het risico van het bespioneren van gegevens en knoeien.
Als u communicatie met TLS-versleuteling wilt gebruiken voor de externe UI, moet u sleutel en certificaat (servercertificaat) opgeven die u wilt gebruiken voordat u TLS inschakelt op de Externe UI.
Dit gedeelte leert u hoe u de instellingen kiest met behulp van Externe UI vanaf een computer.
Op het bedieningspaneel: selecteer [Menu] in het scherm [Start] en selecteer dan [Beheerinstellingen] om de instellingen te kiezen. U kunt het bedieningspaneel echter uitsluitend gebruiken om TLS op Externe UI in of uit te schakelen. [Externe UI gebruiken]
Beheerdersrechten zijn vereist. U moet het apparaat opnieuw starten om de instellingen toe te passen.
Vereiste voorbereidingen
Bereid sleutel en certificaat voor die u wilt gebruiken voor communicatie met TLS-versleuteling. Sleutel en certificaat beheren en verifiëren
1
Meld u in de systeembeheerdersmodus aan bij de Externe UI.Externe UI starten
2
Klik op de Portal-pagina van de Externe UI op [Instellingen/registratie]. Portal-pagina van Externe UI
3
Klik in [Netwerkinstellingen] op [TLS-instellingen].
Het scherm [TLS-instellingen] verschijnt.
4
Geef sleutel en certificaat op die u wilt gebruiken voor communicatie met TLS-versleuteling.
1
Klik in [Instellingen sleutel en certificaat] op [Sleutel en certificaat].
Het scherm [Instellingen sleutel en certificaat] verschijnt.
2
Klik rechts naast te gebruiken sleutel en certificaat op [Registreer standaardsleutel].
Als u op de sleutelnaam klikt (of op het certificaatpictogram), verschijnen de certificaatdetails.
Op het scherm voor certificaatdetails klikt u op [Certificaat verifiëren] om te verifiëren dat het certificaat geldig is.
5
Stel TLS-versie en algoritme in.
1
Klik op [TLS-details]  [Bewerken].
Het scherm [TLS-details bewerken] verschijnt.
2
Stel bruikbare versie en algoritme in en klik op [OK].
Sommige combinaties van versies en algoritmen kunnen niet worden gebruikt. Voor de ondersteunde combinaties van versies en algoritmen raadpleegt u de TLS-specificaties. TLS
[Toegestane versies]
Geef de maximum- en minimumversies van TLS op.
[Algoritme-instellingen]
Selecteer het selectievakje van het algoritme dat u wilt gebruiken voor TLS.
6
Schakel TLS in op externe UI.
1
Klik op [Licentie/overig] [Instellingen externe UI] [Bewerken].
Het scherm [Instellingen externe UI bewerken] verschijnt.
2
Selecteer het selectievakje [Gebruik TLS], en klik op [OK].
7
Start het apparaat opnieuw op. Start het apparaat opnieuw op
De instellingen worden toegepast.
Als er bij het opstarten van de Externe UI een waarschuwingsmelding verschijnt
Bij het opstarten van de Externe UI met ingeschakelde TLS kan een waarschuwingsmelding over het beveiligingscertificaat verschijnen. Als er geen problemen zijn met certificaat of TLS-instellingen, kunt u doorgaan met de bewerkingen.
9758-06A