De bestemming bevestigen vóór het verzenden

Kies de instellingen om een scherm weer te geven dat de bestemming bevestigt voordat een fax wordt verzonden. Bevestig dat er geen fouten in de opgegeven bestemming en ingevoerde informatie zijn om abusievelijk verzenden te verhinderen.
Kiezen wanneer het bevestigingsscherm moet worden weergegeven
Als u een bestemming opgeeft met een snelkiesnummer
Als u een bestemming opgeeft met een snelkiesnummer, toont het bevestigingsscherm de geregistreerde bestemming en naam ervan. Als een groep wordt geregistreerd op een snelkiesnummer, worden de groepsnaam en het aantal bestemmingen weergegeven.
Als u een fax verzendt
Als u op [Start] drukt om een fax te verzenden, verschijnt een scherm om de bestemming te bevestigen. Stel in of dit uitsluitend moet verschijnen bij het verzenden naar meer bestemmingen (groepsverzending) of altijd als er een fax wordt verzonden.
Als u een faxnummer invoert met behulp van het cijferblok
Als u een faxnummer invoert met behulp van het cijferblok, en op [Start] drukt, verschijnt een scherm dat u oproept het nummer nogmaals in te voeren. Als u een tweede en nog meer bestemmingen opgeeft, worden ze weergegeven voordat de volgende bestemming wordt ingevoerd.
 
Dit gedeelte leert u hoe u de instellingen kiest met behulp van Externe UI vanaf een computer.
Op het bedieningspaneel selecteert u [Menu] in het scherm [Start] en selecteert u [Functie-instellingen] om de instellingen te kiezen. [Algemene instellingen] (Model aanraakscherm)/[Bevestig ingevoerd faxnummer]
Beheerdersrechten zijn vereist.
1
Meld u in de systeembeheerdersmodus aan bij de Externe UI.Externe UI starten
2
Klik op de Portal-pagina van de Externe UI op [Instellingen/registratie]. Portal-pagina van Externe UI
3
Klik op [TX-instellingen].
Het scherm [TX-instellingen] verschijnt.
4
Kies de instelling zodanig dat het scherm verschijnt om de bestemming weer te geven.
Het scherm weergeven wanneer u de bestemming opgeeft met behulp van een snelkiesnummer
1
Klik op [Algemene instellingen]  [Bewerken].
Het scherm [Algemene instellingen bewerken] verschijnt.
2
In [Algemene instellingen] selecteert u het selectievakje [Bevestig wanneer sneltoets/TX-kiescode wordt gebruikt].
3
Klik op [OK].
Het scherm weergeven wanneer u een fax verzendt
1
Klik op [Algemene instellingen]  [Bewerken].
Het scherm [Algemene instellingen bewerken] verschijnt.
2
In [Algemene instellingen] selecteert u het selectievakje [Bestemming bevestigen vóór verzending] en selecteert u het weer te geven item.
3
Klik op [OK].
Het scherm weergeven wanneer u een faxnummer opgeeft met behulp van de numerieke toetsen
1
Klik op [TX-instellingen fax]  [Bewerken].
Het scherm [TX-instellingen fax bewerken] verschijnt.
2
In [Basisinstellingen] selecteert u het selectievakje [Bevestig ingevoerd faxnummer].
3
Klik op [OK].
5
Uitloggen van Externe UI.
9758-06S