Het papier krult

Los de problemen op door onderstaande onderdelen te controleren.
Gebruikt u geschikt papier?
Controleer of het papier binnen het apparaat bruikbaar is. Zo niet, vervang het dan door bruikbaar papier.
Geschikt papier
Papier laden
Stel papierformaat en -soort correct in voor het geplaatste papier. Papierformaat en -soort opgeven
Als u [Papierkrulcorrectie] instelt op [Aan], wordt het probleem misschien kleiner.
Model aanraakscherm
Scherm [Start] op het bedieningspaneel [Menu] [Aanpassing/onderhoud] [Beeldkwaliteit aanpassen] [Speciale verwerking] [Verwerking van speciaal papier] [Papierkrulcorrectie] [Aan]
vijfregelig LCD-model
Scherm [Start] op het bedieningspaneel  [Menu]    [Aanpassing/onderhoud]    [Beeldkwaliteit aanpassen]    [Speciale verwerking]    [Verwerking van speciaal papier]    [Papierkrulcorrectie]    [Aan]  
* Als u [Aan] selecteert, leidt dat misschien tot vagere afdrukken.
Als u [Invoermethode papier schakelen] instelt op [Prioriteit afdrukzijde], wordt het probleem misschien kleiner.
Model aanraakscherm
[Start] op het bedieningspaneel [Menu] [Functie-instellingen] [Algemeen] [Instellingen papierinvoer] [Invoermethode papier schakelen]  [Lade 1]  [Prioriteit afdrukzijde]
vijfregelig LCD-model
[Start] op het bedieningspaneel [Menu]    [Functie-instellingen]    [Algemeen]    [Instellingen papierinvoer]    [Invoermethode papier schakelen]    [Lade 1]  [Prioriteit afdrukzijde]  
* Als u [Prioriteit afdrukzijde] kiest, wordt de afdruksnelheid voor enkelzijdig afdrukken lager.
Plaats het papier met de afdrukkant (de voor- of achterkant van het papier) omgekeerd.
* In uitzonderlijke gevallen kan bij bepaalde soorten papier het symptoom erger worden. Druk in dat geval af op de kant waarop eerst is afgedrukt.
Gebruikt u papier dat vocht heeft opgenomen?
Probeer onderstaande stappen in deze volgorde:
Controleer de waarschuwingen, en vervang het papier door droog papier.
Voorzorgsmaatregelen bij het omgaan met papier
Papier laden
Stel een dunner papiersoort in. Papierformaat en -soort opgeven
9758-0AY