Redigere og slette mottakere i adresseboken (betjeningspanel) (Modell med berøringspanel)

Du kan redigere informasjon om mottakere som er registrert i adresseboken, eller slette ubrukte mottakere.
1
På betjeningspanelet, trykker du på [Adr. bok] på skjermbildet [Hjem]. Skjermbildet [Hjem]
2
Trykk på [Detalj/red.] og velg mottakeren som skal redigeres eller slettes.
Velg indeks øverst på skjermbildet for adresseboken når du vil filtrere og vise mottakerne.
3
Rediger eller slett mottakeren.
Når du skal redigere en mottaker
1
Trykk på [Rediger].
Hvis skjermbildet [Adressebok-PIN] vises, angir du PIN-koden og trykker på [Bruk].
2
Rediger elementet og trykk på [Bruk].
Den redigerte informasjonen iverksettes.
Når du skal slette en mottaker
1
Trykk på [Slett].
Hvis skjermbildet [Adressebok-PIN] vises, angir du PIN-koden og trykker på [Bruk].
2
Trykk på [Ja].
Mottakeren slettes.
9759-036