Skanneinnstillinger for faksoriginaler

Hvis mottakeren ikke kan lese teksten eller den sendte faksen ikke var som tiltenkt, kan innstillingene justeres og faksen sendes på nytt. Du kan justere bildekvaliteten hvis faksbildet ikke er tydelig eller teksten er vanskelig å lese.
Hente tidligere innstillinger (TX Job Log)
Du kan bruke TX Job Log til å hente innstillinger som tidligere er brukt til å sende faks. Angi mottakere (TX Job Log) (Modell med berøringspanel)
[Oppløsning]
Velg oppløsning for skanning av originaler.
Jo høyere oppløsning, desto skarpere bilde, men det tar lengre tid å sende dataene.
[Tetthet]
Juster tettheten slik at den stemmer med originalen.
Trykk på [+] når du vil øke tettheten og på [-] når du vil redusere den.
[2-sidig original]
Velg dette i samsvar med topp- og bunnretning for front- og baksidene på den originalen som er plassert.
Når du vil utføre 2-sidig skanning, velger du [Bok] eller [Kalender].
[Skarphet]
Juster skarpheten.
Styrk omriss og linjer slik at de blir tydeligere eller svekk dem slik at de blir mykere.
Justeringseksempel:
Å gjøre utydelig tekst eller former klarere
Tykk på [+].
Redusere moaré (vertikal mønsterstøy) på bilder
Tykk på [-].
9759-052