Innvendig

Installer tonerkassetten i maskinen. Bytte tonerkassetten

Betjeningspanel

Løft opp betjeningspanelet når du bytter tonerkassetten og fjerner fastkjørt papir.
Bytte tonerkassetten
Fastkjørt papir i papirskuffen, på mottaksbrettet og baksiden

Tonerdeksel

Åpne tonerdekselet når du bytter tonerkassetten og fjerner fastkjørt papir.
Bytte tonerkassetten
Fastkjørt papir i papirskuffen, på mottaksbrettet og baksiden

Papirføringer

Åpne papirføringene når du skal fjerne fastkjørt papir. Fastkjørt papir i papirskuffen, på mottaksbrettet og baksiden
9759-008