Forholdsregler ved håndtering av papir

Når du skal hindre papirstopp og andre feil, og sikre vakker utskrift, må du iverksette forholdsregler ved håndtering og lagring av papir.
Oppretthold kvaliteten på utskriften ved å være oppmerksom ved lagring og liming av papir.

Håndtere og lagre papir

Akklimatisere papiret til bruksmiljøet
Før du bruker papiret i maskinen, må du akklimatisere papiret til miljøet der maskinen befinner seg. Hvis du bruker papir som er oppbevart på et sted med en annen temperatur eller fuktighet med én gang, kan det forårsake papirstopp eller utskriftsfeil.
Oppbevare papiret før bruk
Det anbefales at du bruker papiret så snart som mulig etter at pakken er åpnet. Eventuelt gjenværende papir bør dekkes til med originalemballasjen og lagres på et flatt underlag.
Oppbevar papiret innpakket til det skal brukes for å beskytte det mot fuktighet eller tørrhet.
Ikke oppbevar papiret slik at det brettes eller bøyes.
Papiret må ikke oppbevares loddrett eller stables i for store bunker.
Ikke oppbevar papiret i direkte sollys eller på et sted med høy fuktighet, tørrhet eller en drastisk ulik temperatur eller fuktighet, i forhold til bruksmiljøet.

Oppbevare og lime utskrevet papir

Oppbevare papir
Oppbevar papiret på en plan flate.
Papiret skal ikke oppbevares sammen med gjenstander som er laget av polyvinylklorid (PVC), som gjennomsiktige mapper. Toneren kan smelte, og føre til at papiret kleber seg til PVC-materialet.
Papiret må ikke oppbevares med bretter eller folder. Toneren kan flasse av.
Ikke oppbevar papiret på et sted med høy temperatur.
Hvis papiret skal oppbevares over lengre tid (to år eller lengre), skal det oppbevares i permer eller lignende.
Å oppbevare papiret over tid kan føre til misfarging av papiret, noe som gir misfarging av utskrevne bilder.
Forholdsregler ved liming av utskrevet papir
Bruk alltid uløselige klebemidler.
Test klebemiddelet på en utskrift som ikke lenger trenges før du bruker det.
La limt papir tørke fullstendig før du stabler det.
9759-00F