Materspesifikasjoner

Matertype
MF275dw
Automatisk dokumentmater
Originalformat og -type
Originalformat
Maksimum: 216,0 mm x 356,0 mm
Minimum: 148,0 mm x 105,0 mm
Originalvekt
50 g/m² til 105 g/m²
Oppbavaringskapasitet for original
(A4)
35 ark (80 g/m²)
Original skannehastighet
(A4)
Kopiering (300 dpi x 600 dpi)
1-sidig skanning
Fullfarge: 7 sider/minutt
Svart/hvitt: 20 sider/minutt
Kopiering (300 dpi x 300 dpi)*1
1-sidig skanning
Fullfarge: 15 sider/minutt
Svart/hvitt: 20 sider/minutt
*1 Kan variere, avhengig av bruksmiljø og bruksforhold.
9759-00K