Portalside for Fjernkontroll

Når du logger inn på Fjernkontroll, vises portalsiden (fremsiden for Fjernkontroll). Herfra kan du sjekke brukstatus for maskinen, vise ulik informasjon og endre innstillingene ved bruk av knapper.
[Enhetsnavn]
Viser enhetsnavnet angitt i [Innstillinger/lagring] [Enhetsstyring] [Innstillinger for enhetsinformasjon].
[Produktnavn]/[Product Name (Serial Number):]
Viser produktnavnet for maskinen.
Avhengig av modell, kan serienummeret også vises.
[Plassering]
Viser installasjonplasseringen angitt i [Innstillinger/lagring] [Enhetsstyring] [Innstillinger for enhetsinformasjon].
[Logg på bruker]
Viser informasjonen for den innloggede brukeren.
[Logg av]
Du er logget ut av Fjernkontroll og innloggingskjermbildet vises.
[Language]
Du kan endre visningsspråk for Fjernkontroll.
* Visningsspråket for datamaskinen og Fjernkontroll må være det samme. Hvis visningsspråkene ikke er de samme, kan den angitte informasjonen ikke vises korrekt, eller du vil ikke kunne sjekke en mappe, server eller annen, spesifisert destinasjon.
[E-post til systemstyrer]
Oppretter e-post for administratoren angitt i [Innstillinger/lagring] [Brukeradministrering] [Informasjon om systemstyrer].
[Sist oppdatert]
Viser dato og klokkeslett da informasjonen vist på portalsiden sist ble oppdatert.
Klikk på [] til høyre for datoen og klokkeslettet hvis du vil oppdatere disse.
[Basisinformasjon for enhet]
Viser gjeldende informasjon om status og feil for maskinen.
Når en feil oppstår, viser dette en lenke til skjermbildet for feilinformasjon.
[Informasjon om forbruksmateriell]
Viser informasjon om papirkilden og gjenværende mengde blekk i tonerkassetten.
Klikk på [Kontroller detaljer for forbruksmateriell] når du vil vise navnet på tonerkassetten.
[Støttelenke]
Viser en lenke til støtteinformasjon for denne maskinen som er satt i [Innstillinger/lagring] [Lisens/Annet] [Støttelenke].
[Statusovervåking/avbryt]
Klikk her når du vil vise skjermbildet [Statusovervåking/avbryt].
Herfra kan du sjekke status og logger for en funksjon, driftsstatus for maskinen, og feilinformasjon. Kontrollere bruk og logger med Fjernkontroll
[Innstillinger/lagring]
Klikk her for å vise skjermbildet [Innstillinger/lagring].
Hvis du logget inn med Systemstyrer-modus, kan du endre hvilke som helst innstillinger, og utføre handlinger som å lagre og importere data.
Elementene som kan angis på skjermbildet [Innstillinger/lagring] er nesten de samme som på betjeningspanelet, men enkelte elementer kan kun stilles inn med enten betjeningspanelet eller Fjernkontroll. Menyelementer for innstillinger
Avhengig av elementet, kan du starte maskinen på nytt for innstillingene som skal brukes. Hvis en omstart er nødvendig, vises en melding øverst på skjermen.
[Adressebok]
Klikk her for å vise skjermbildet [Adressebok].
Hvis du logget inn med Systemstyrer-modus, kan du registrere og redigere mottakere i adresseboken. Registrere mottakere i adresseboken (Fjernkontroll) (Modell med berøringspanel)
9759-07A