Forberedelser for bruk av Universal Print

Konfigurer maskinen til å kunne bruke Microsofts skytjeneste, Universal Print, og registrer maskinen til hver datamaskin som skal brukes til å skrive ut.
Du må være en registrert bruker av Microsoft 365 og bruke Azure Active Directory.
9759-03Y