Sjekke langringsstatus og samt historikk for skannede data(Modell med berøringspanel)

Du kan sjekke lagringsstatusen og logg over data som er skannet med maskinen.
Prosesser som håndteres av maskinen, inkludert lagring av skannede data, håndteres som jobber. Ved å sjekke status og historikk for jobber, kan du se om en skannejobb er korrekt utført og årsaken til feil som oppstår.
* Hvis loggen er skjult, kan du kun sjekke send- og lagringsstatus. [Vis jobblogg]
Denne delen beskriver hvordan du sjekker status og logg ved bruk av betjeningspanelet.
Du kan også bruke Fjernkontroll fra en datamaskin til å sjekke status og logg. Kontrollere bruk og logger med Fjernkontroll
1
Trykk på  på betjeningspanelet. Betjeningspanel
2
Trykk på [Sendejobb].
3
Sjekk status og historikk i [Jobbstatus] eller [Jobblogg].
Sjekke langringsstatus
1
I [Jobbstatus] kan du sjekke jobbene som behandles eller som venter på å bli behandlet.
2
Velg en jobb hvis du vil vise detaljer.
Jobbdetaljene vises.
3
Sjekk antall sider og mottaker.
For jobber med flere mottakere, trykker du på [Mottaker:] når du vil vise målene.
Sjekke langringshistorikk
1
I [Jobblogg] kan du sjekke fullførte lagringsjobber.
2
Velg en jobb hvis du vil vise detaljer.
Jobbdetaljene vises.
3
Sjekk antall sider og mottaker.
For jobber med flere mottakere, trykker du på [Mottaker:] når du vil vise målene.
Hvis lagringshistorikk viser [Feil]
Lagringen ble avbrutt eller det oppstod en feil.
Hvis et tresifret tall som starter med "#" (feilkode) vises, kan du sjekke årsak og løsning ved bruk av feilkoden. En feilkode vises
9759-04H