Starte MF Scan Utility

Start MF Scan Utility som er installert på datamaskinen.

Ved bruk av Windows

Klikk på [] (Start) [Canon] [MF Scan Utility].

Ved bruk av macOS

Fra mappen Programmer dobbeltklikker du på [Canon MF Utilities] [Canon MF Scan Utility].
Mer informasjon om bruk og innstillinger i MF Scan Utility finner du ved å klikke på [Instruksjoner] på skjermbildet MF Scan Utility for å vise hjelp.
9759-04E