Hindre ikke-autorisert bruk

Maskinen håndterer et utvalg informasjon, inkludert adresseboken. Den inneholder også ulike innstillinger for å sikre effektiv administrasjon og bruk. Selv om denne informasjonen og innstillingene er praktiske, kan de også føre til informasjonslekkasje og andre sikkerhetsproblemer hvis informasjonen og innstillingene kan nås av hvem som helst.
Du kan iverksette tiltak for å begrense tilgang og deaktivere funksjoner i henhold til bruksstatusen for den funksjonen, for å sikre tryggere bruk av maskinen.
Begrense tilgang til informasjon og innstillinger
Å begrense brukere og handlinger i å få tilgang til informasjon og innstillinger på maskinen kan hjelpe med å hindre ikke-autorisert bruk og beskytte konfidensiell informasjon.
Begrense registrering og redigering av adressebok(Modell med berøringspanel)
Begrense bruk av Fjernkontroll
Skrive ut etiketter fra en mobilenhet
Deaktivere ubrukte funksjoner
Du kan deaktivere ubrukte funksjoner for å hindre inntrengning utenfra.
Forhindre tilkobling til datamaskin med USB-port
Konfigurere LPD, RAW eller WSD
Deaktivere HTTP-kommunikasjon

Se også

Informasjon om administratorkonto finner du i det følgende.
Stille inn Avdelings-ID og PIN-kode for administrator
9759-06Y