Sette opp nettverket

Når du vil bruke maskinen fra en datamaskin eller koble til en server, må du koble maskinen til et nettverk.
Bruk fremgangsmåten nedenfor når du vil koble maskinen til et nettverk og gjør innstillinger for maskinen i henhold til nettverksmiljøet.
Administratorrettigheter påkreves når du skal sette opp nettverket.
Å koble maskinen til et nettverk med utilstrekkelige sikkerhetstiltak kan lekke informasjon fra maskinen til tredjeparter. Beskytte nettverket

Forberedelse til oppsett av nettverket

Bruk en Ethernet-kabel og ruter i henhold til bruksmiljøet for maskinen.
Kontroller informasjonen for nettverksmiljøet som brukes av maskinen, og de nødvendige nettverksinnstillingene. Kontakt nettverkadministrator hvis du trenger mer informasjon.
Sjekk at datamaskinen og ruteren som skal brukes i nettverket, er godt nok sammenkoblet og fullfør nettverksinnstillingene. Detaljer om tilkoblingsmetode finner du i håndbøkene for enhetene, eller ved å kontakte produsenten.

Fremgangsmåte for nettverksinnstillinger

Trinn 1
Velg om du vil bruke kablet eller trådløst LAN og koble til nettverket.
Koble til et kablet LAN
Koble til et trådløst LAN
Trinn 2
Angi IP-adressen.
Som standard innhentes en IP-adresse automatisk og stilles inn for maskinen, når den kobles til et kablet eller trådløst LAN.
Hvis du vil bruke en spesifikk IP-adresse, stiller du dette inn manuelt.
Angi IPv4-adresser
Angi IPv6-adresser
* Når du stiller inn IP-adresse manuelt, kan du ikke bruke betjeningspanelet til å konfigurere enkelte innstillinger for IPv6-adresse. Det anbefales at du bruker betjeningspanelet til å stille inn IPv4-adresse, og deretter Fjernkontroll til å stille inn IPv6-adresse.
Trinn 3
Konfigurer innstillinger for maskinen i henhold til nettverksmiljøet, etter behov.
* Du kan ikke bruke betjeningspanelet til å konfigurere noen av innstillingene. Det anbefales at du konfigurerer innstillingene ved bruk av Fjernkontroll i trinn 3

Kontroller etter konfigurering av nettverksinnstillinger

Sjekk at maskinen er korrekt koblet til nettverket.
Sjekk IP-adressen og MAC-adressen for maskinen, samt annen informasjon etter behov.
Kontrollere nettverkstatus og -innstillinger
9759-016