Grundläggande åtgärder

I det här kapitlet beskrivs hur du utför grundläggande åtgärder som är gemensamma för alla funktioner i enheten. Även skärmlayouten beskrivs.
Hantera och spara ström
Du kan stänga av strömmen till enheten för att spara energi eller när du ska rengöra enheten. Du startar om den för att verkställa inställningar.
Du kan använda viloläget för att minska strömförbrukningen.
Starta och stänga av enheten
Minska strömförbrukningen (viloläge)
Använda kontrollpanelen
Använd kontrollpanelen när du skannar, kopierar eller använder andra funktioner samt när du anger inställningar för enheten.
Använda kontrollpanelen
När inloggningsskärmen visas anger du dina inloggningsuppgifter för att fortsätta.
Logga in på enheten
Placera original och fylla på papper
Placera originalet på glasskivan eller i mataren när du ska skanna, skicka ett fax eller kopiera.
Fyll på utskrifts- eller kopieringspapper i papperslådan.
Placera original
Fylla på papper
Registrera och ange mottagare (Pekskärmsmodell)
Registrera mottagare i enhetens adressbok för att skicka fax.
Förutom att ange mottagare från adressboken kan du ange dem direkt, använda sändningsloggen eller använda andra metoder för att ange dem.
Registrera mottagare (adressboken) (Pekskärmsmodell)
Ange mottagare (Pekskärmsmodell)
Anpassade inställningar
Du kan ändra inställningar för att det ska vara lättare och bekvämare att använda enheten.
Ändra standardinställningarna
Ställa in volymen (Pekskärmsmodell)
975A-022