Baksida

USB-port (för datoranslutning)

Du kan ansluta en dator till USB-porten med en kommersiell USB-sladd.

LAN-port

Du kan ansluta enheten till kabelansluten LAN med en kommersiell Ethernet-kabel ansluten till LAN-porten.

Ventilationsöppningar

Luften inne i enheten släpps ut genom ventilationsutloppen för att kyla av enhetens insida.
Placera inte objekt bredvid ventilationsutloppen, detta kan förhindra ventilationen.

Bakre lucka

Öppna den bakre luckan när papper har fastnat inne i enheten.

Strömmärkning

Denna etikett visar serienumret, som du kan behöva när du gör förfrågningar om enheten.

Uttag för telefonlinjen (LINE)

Använd den medföljande telefonsladden för att ansluta enheten till telefonledningen.

Uttag för telefonlur (HAND SET)/Uttag för extern telefon (EXT.)

Anslut tillvalet TELEPHONE 6 KIT eller en vanlig telefon till detta uttag.

Strömuttag

Anslut strömsladden till eluttaget.
975A-007