Framsida

Matare

Du kan placera original med två eller fler ark i mataren. Originaldokumenten matas och skannas automatiskt ett ark i taget. Matare

Kontrollpanelen

Använd bildskärmen och knapparna för att sköta enheten och bekräfta operationer och status. Kontrollpanel

Utmatningsfack

Utskrivna och kopierade papper kommer ut på utmatningsfacket.

Lyfthandtag

Håll i lyfthandtagen när du ska flytta enheten.

Strömbrytare

Aktiverar och stänger av strömmen för enheten. Starta och stänga av enheten

Glasskivans lock

Skydda glasskivan.

Pappersstopp

Öppna pappersstoppet för att förhindra att papper faller ut från utmatningsfacket.

Papperslåda

Fyll på papper som du vanligtvis använder i pappersfacket. Pappersmagasin

Glasskiva

Placera böcker, tjocka papper, tunna papper och andra original som inte går att placera i mataren på glasskivan för att kopiera eller skanna. De placerade originalen skannas i en fast position. Placera original

Frontlucka

Öppna den främre luckan när du fyller på papper i papperslådan.
Rengör ytan och glasskivan regelbundet för att säkerställa effektiv användning av enheten.
Rengöra enhetens utsida
Rengöra glasskivan
Rengör mataren om följande problem uppkommer när mataren används: Rengöra mataren
Original blir smutsiga
Original fastnar ofta
Det finns fläckar på utskrifter efter skanning, kopiering eller faxning
975A-006