Grundläggande specifikationer

Typ
Skrivbordsenhet
Färger som stöds
Svartvitt
Skanningsupplösning
600 dpi x 600 dpi
Utskriftsupplösning
600 dpi x 400 dpi
600 dpi x 600 dpi (vid 2/3 hastighet)
Antal toner
256
Original vid kopiering
Maximalt: 216,0 mm x 297,0 mm
Ark/bok (Maxhöjd 40 mm, Maxvikt på originalet 2,0 kg)
Pappersformat vid kopiering
Maximalt: 216,0 mm x 356,0 mm
Minst (pappersmagasin): 76,0 mm x 127,0 mm
Marginal (vid kopiering)
Glasskivan
Överdel: 5,0 mm ± 2,0 mm
Vänster och höger: 5,0 mm ± 2,0 mm
Mataren
Överdel: 5,0 mm ± 2,0 mm
Vänster och höger: 5,0 mm ± 2,0 mm
Papperstyp och vikt
Uppvärmningstid*1
Efter uppstart
9,0 sekunder eller mindre (tills kopian är klar)
Efter strömsparläge
3,2 sekunder eller mindre
Tid för första kopian
(A4)
Cirka 7,6 sekunder
Kontinuerlig kopieringshastighet*2
(A4)
29 ark/minut
Ursprunglig skanningshastighet
(A4)
Fyrfärg
3,5 sek./ark
Svartvitt
2,7 sek./ark
Förstoring
25 % till 400 % (i steg om 1 %)
Pappersmatningssystem och papperskapacitet*3
Pappersmagasin x 1
150 ark (60 g/m², 80 g/m²)
Utmatningssystem och utmatningskapacitet*3
Utmatningsfack
100 ark (75 g/m²)
Antal kontinuerliga kopior
999 ark
Strömförsörjning
220 V till 240 V AC, 50 Hz/60 Hz, 2,7 A
Strömförbrukning*1
Maximal strömförbrukning
1 300 W eller mindre
Under strömsparläge
Ungefärligt genomsnitt på 1,0 W (USB, kabelansluten LAN eller ansluten via trådlöst LAN)
Med strömmen av
0,3 W eller mindre
Dimensioner
(W x D x H)
MF275dw
390 mm x 374 mm x 368 mm
MF272dw
372 mm x 320 mm x 271 mm
Vikt
(Utan tonerpatroner)
MF275dw
Ca. 11,5 kg
MF272dw
Ca. 8,5 kg
Maximalt utrymme som krävs
MF275dw
429 mm x 614 mm x 638 mm (utan tillvalslur)
474 mm x 614 mm x 638 mm (med tillvalslur)
MF272dw
372 mm x 598 mm x 526 mm
* Se till att det finns ett utrymme på minst 100 mm runt enheten.
Minneskapacitet
RAM: 256 MB
Användningsmiljö
Temperatur: 10 °C till 30 °C
Luftfuktighet: 20 - 80 % RH (utan kondens)
*1 Kan variera beroende på användningsmiljön och användningsförhållandena.
*2Kopierings-/utskriftshastigheten mäts genom intern testning med papper i A4-format med samma förstoring av kopia/utskrift som originalet och enkelsidig utskrift. Intern testning görs genom kontinuerlig kopiering/utskrift av samma data på vanligt papper (kopieringshastigheten testas genom att kopiera från originalglaset). Kopierings-/utskriftshastigheten kan variera beroende på papperstyp, pappersformat och pappersorientering.
Enheten kan temporärt stoppa åtgärden eller sänka hastigheten för att justera förhållanden för skrivaren, t.ex. reglera temperaturen i en viss enhet eller begränsa inverkan på bildkvaliteten vid kontinuerlig kopiering/utskrift.
*3Kan variera beroende på enhetens installationsmiljö och vilken papperstyp som används.
975A-00J