Hantera enheten från en dator (fjärranvändargränssnittet)

Du kan använda en webbläsare på en dator för att med fjärranvändargränssnittet kontrollera enhetens användningsstatus, hantera enhetsinställningar och registrera mottagare i adressboken. Du kan hantera enheten på distans och effektivisera tidskrävande inställningar och registreringar genom att ange dem på datorn.
Fjärranvändargränssnittet har följande två lägen. Tillgängliga funktioner i fjärranvändargränssnittet beror på vilket läge du är inloggad i.
Systemhanteringsläge
Du kan använda samtliga funktioner i fjärranvändargränssnittet.
Allmänt användarläge
Du kan övervaka användningen, granska loggar, avbryta utskrifter och ändra vissa inställningar.
 

Se även

Det är lämpligt att du anger följande funktioner för att förhindra obehörig användning av fjärranvändargränssnittet:
Systemansvarig-ID
Ange ett systemansvarig-ID som är förbehållet ett exklusivt administratörskonto. Endast användare med detta ID kan logga in i systemhanteringsläget.
Ange avdelnings-ID och PIN-kod för administratören
PIN-kod för åtkomst till fjärranvändargränssnittet
Ange den här inställningen för att kräva att en PIN-kod måste anges vid inloggning på fjärrgränssnittet. Endast användare med denna PIN-kod får använda fjärrgränssnittet.
Ange PIN-kod för att använda fjärranvändargränssnittet
975A-078